Сніп -69 — будівництво в сейсмічних районах

Сніп ii а 12 69

Винос дерев’яних оштукатурених карнизів дозволяється до 1 м

3.39. На рівні перекриттів повинні встановлюватися антисейсмічні пояси по всіх поздовжніх і поперечних стін. В основному, їх необхідно виконувати в залізобетоні монолітного типу з безперервним посиленням. Антисейсмічний пояс верхнього поверху повинен бути пов’язаний з нижележащей кладкою вертикальними випусками арматури.

При забитих по контуру в стіни монолітних монолітно бетонних перекриттях антисейсмічні пояси в рівні таких перекриттів не організовуються.

3.40. Антисейсмічний пояс (з опорною ділянкою перекриття) повинен влаштовуватися, в основному, на всю ширину стіни; в стінах зовні товщиною 50 см і більше ширина пояса може бути менше на 10-15 см. Висота поясу повинна бути не менше 15 см, бетонна марка — не нижче 150.

Антисейсмічні пояси повинні мати подовжню арматуру 4 10 при розрахунковій сейсмічності 7-8 балів і 4 12 за умови 9 балах.

3.41. У сполученнях стін незалежно від розрахунку в кладку повинні лягає сітки армирующие довжиною 1,5-2 м через 70 см по висоті при розрахунковій сейсмічності 7-8 балів і через 50 см при 9 балах.

Ділянки стін і стовпи над перекриттям між верхнім поверхом і горищем, які мають висоту більше 40 см, повинні бути армовані або посилені монолітними монолітно бетонними включеннями, заанкереними в антисейсмічний пояс.

3.42. Стовпи з цегли, кладка яких зобов’язана робитися на розчині марки не нижче 50, допускаються виключно при розрахунковій сейсмічності 7 балів і висотою до чотирьох метрів. У 2-ух напрямках стовпи слід пов’язувати заанкереними в стіни балками.

3.43. Сейсмостійкість стін з каменю будівель слід збільшувати включеннями в кладку монолітних монолітно бетонних елементів, розробкою комплексної конструкції.

Вертикальні монолітно бетонні деталі (сердечники) повинні з’єднуватися з антисейсмічними поясами або обвязками.

Монолітно бетонні включення в кладку слід улаштовувати відкритими не менше ніж з одного боку.

3.44. З каменю будинках заввишки три поверхи і більше при розрахунковій сейсмічності 9 балів виходи зі сходових кліток належить влаштовувати на дві сторони будівлі.

Лоджії дозволяється влаштовувати при розрахунковій сейсмічності 7-8 балів. Їх стінки з боків повинні бути поперечними поверхнями стін будівлі. Отвір лоджій зобов’язаний мати залізобетонне обрамлення.

Пристрій проїздів в будівлях з стінами несучого типу не рекомендується, а для будівель з розрахунковою сейсмічністю 9 балів не дозволяється.

Нижні поверхи будівель з стінами несучого типу, що застосовуються під магазини та інші приміщення, що вимагають великої доступною площі, рекомендується виконувати в армованих конструкціях.

3.45. У великоблочних будівлях з розрахунковою сейсмічністю 8-9 балів необхідно передбачати добре сполучення блоків за допомогою армованих стиків або зварюванням закладних деталей.

Горизонтальні міжблочні шви зобов’язані проводиться на розчині, а вертикальні — на бетоні марки не нижче М 100. Блокова конструкція повинна забезпечувати можливість щільного заповнення швів.

При многорядной разрезке стін кладку необхідно виконувати з перев’язкою вертикальних швів в кожному ряду на глибину не менше 30 см. У перетинах стін найкраще використовувати кутові армовані блоки.

Як антисейсмічних поясів в великоблочних будівлях найкраще застосовувати армовані блоки-перемички, що укладаються по всіх стінах і з’єднуються шляхом зварювання нижньої і верхньої арматури з подальшим замонолічуванням.

3.46. У містах і селищах міського типу будівництво житлових будинків зі стінами з сирцевої цегли, саману та грунтоблоков не дозволяється. У селі будівництво з даних матеріалів дозволяється за умов посилення стін каркасом з дерева з діагональними зв’язками.

При розрахунковій сейсмічності 7 балів в одноповерхових кам’яних будівлях антисейсмічним поясом послужить заанкерених в кладку мауерлат, дуже сильний в кутах елементами жорсткості.

У будівлях зі стінками з грунтоматеріалов дерев’яний антисейсмічний пояс слід класти під перекривають балками.

Пристрій парапетів з серцевих і грунтоматеріалов забороняється.

3.47. У каркасних будинках з дерева жорсткість стін повинна забезпечуватися розкосами або косою обшивкою, слід передбачати добрий зв’язок між поверхами. Брущаті і з колод стіни слід збирати на нагелях. Висота дерев’яних будинків по щитової технології вичерпується одним поверхом.

Перекриття та покриття

3.48. Під час проектування покриттів будівель необхідно передбачати максимальне зниження їх ваги.

У покриттях громадських і виробничих будівель з розрахунковою сейсмічністю 8 і 9 балів при прольотах 18 м і більше найкраще використовувати, в основному, металеві ферми і панелі з алюмінію або профільований сталевий настил. У покриттях будівель для виробництва можуть також використовуватися азбестоцементні хвилясті листи дуже міцного профілю. Як утеплювальний матеріал необхідно використовувати пінопласт і інші ефектні матеріали.

3.49. Перекриття та покриття будівель повинні бути жорсткими в горизонтальній поверхні і пов’язані з вертикальними несучими конструкціями.

3.50. Збірні монолітно бетонні перекриття та покриття потрібно замонолічівают одним з наступних варіантів:

пристроєм монолітно бетонних антисейсмічних поясів з заанкерування в них панелей перекриттів і заливкою панельних швів розчином з цементу;

пристроєм обв’язок з моноліту з заанкерування панелей перекриття в обв’язки і використанням зв’язків між панелями, що сприймають зсувні зусилля;

без пристрою антисейсмічних поясів з використанням між панелями, а ще між панелями і елементами каркаса зв’язків, що сприймають зусилля розтягу та зсуву, що з’являються в швах. Зв’язки можуть виконуватися шляхом влаштування армованих бетонних шпонок, випусків петель, установки закладних частин, анкерних болтів і т.п.

Грані з боків панелей перекриттів повинні мати шпонкову або рифлену поверхню. Для заанкерування в антисейсмічному поясі в панелях необхідно передбачати випуски арматури.

Глибина опирання панелей перекриттів на стіни несучого типу кам’яних будівель повинна бути не менше 12 см при обов’язковій зв’язку з антисейсмічним поясом.

Балки перекриттів з дерева слід заанкеривают в антисейсмічному поясі та влаштовувати на них діагональний настил (чорна підлога).

Попередньо-напружені конструкції

3.51. При використанні в будівлях і спорудах попередньо-напружених армованих конструкцій максимальне зусилля, що відповідає розрахунковим характеристикам матеріалів, має бути більше зусилля, що викликає появу тріщин, не менше ніж на 25%.

У попередньо-напружених конструкціях недозволені арматуру, для якої бракувальний мінімум величини відносного подовження при розриві нижче 4%.

Круглу гладку високоміцний дріт без плетення в канати (троси) дозволяється використовувати виключно при влаштуванні спеціалізованих анкерних болтів на кінцях.

При розрахунковій сейсмічності 9 балів без спеціалізованих анкерних болтів на кінцях недозволені дротові прядки, двухпрядевие канати і стрижневу арматуру періодичного профілю діаметром більше 25 мм.

Використання перерахованих видів арматури без анкерних болтів дозволяється лише за умови спеціального обґрунтування.

Попередньо-напружені конструкції, в яких арматура не має зчеплення з бетоном, використовувати не дозволяється.

Перемички, сходи, перегородки, балкони, печі, оздоблення будівель

3.52. Перемички повинні влаштовуватися, в основному, на всю товщину стіни і кріпитися в кладку на глибину не менше 35 см. При ширині отвору до 1,5 м закладення перемичок дозволяється на 25 см.

Як перемичок рекомендується застосування монолітних поясів із залізобетону.

3.53. Рекомендується використання збірних монолітно бетонних сходів з укрупнених елементів. Балки майданчиків сходів слід закладати в кладку на глибину не менше 25 см і заанкеривают. Слід передбачати кріплення сходинок, косоуров, збірних маршів, зв’язок майданчиків сходів з перекриттями. Улаштування консольних сходів, забитих в кладку, не дозволяється. Прорізи вікон і дверей з каменю стінах сходових кліток при розрахунковій сейсмічності 8-9 балів зобов’язані мати, в основному, залізобетонне обрамлення.

Сходові клітки будинків з каркаса можуть влаштовуватися як вбудовані конструкції з поверховій розрізанням, що не впливає на жорсткість каркаса або як жорстке ядро, сприймає сейсмічне навантаження; для будівель заввишки до 5 поверхів дозволяється влаштовувати сходи у вигляді самостійних конструкцій, відокремлених від каркаса будівлі.

3.54. Перегородки слід, в основному, використовувати великопанельні або конструкції з каркаса. Вони зобов’язані бути пов’язані зі стінками і колонами, а при довжині більше трьох метрів — і з перекриттями.

Перегородки з кладки слід, крім того, зміцнювати на всю довжину не рідше ніж через 70 см по висоті стержнями загальним перетином не менше 0,2 см в кожному шві.

3.55. Балкони повинні бути консольним елементом перекриттів або надійно з’єднуватися з ними.

Винос балконів у будинках з кам’яними поверхнями стін при розрахунковій сейсмічності 7 балів не повинен бути більше 1,5 м, а при розрахунковій сейсмічності 8 і 9 балів — 1,25 м.

3.56. Печі необхідно використовувати легкі і невисокі. Кладка печей і димарів повинна бути укріплена каркасом з металу або полягати в кожух з покрівельного заліза. Між димарем і несучими конструкціями даху слід залишати зазор не менше 10 см.

У будівлях побудованих з дерева печі можуть бути двоярусними, при цьому вони повинні влаштовуватися з каркасом з металу як окрема конструкція.

3.57. Оздоблення приміщень, які призначені для перебування в них людей, рекомендується робити легким матеріалом листового типу сухої штукатурки, фанери, плит ДВП і т.п. Штукатурка стель може виконуватися виключно по драні або металевій сітці.

Використання для оздоблення стін природних і декоративних каменів і плит дозволяється за умов кріплення обробки до кладки стін перев’язкою або сталевими анкерними болтами.

4. ДОРОЖНІ Споруди

4.1. Вказівки даного розділу розповсюджуються на проектування залізничних і автомагістралей загальної мережі I, II, III і IV категорії, залізних і автомагістралей підприємств промисловості I і II категорії, швидкохідних доріг в місті і магістральних вулиць загальноміського та районного значення, що пролягають в районах з сейсмічністю 7, 8 і 9 балів, а ще дорожніх штучних споруд з розрахунковою сейсмічністю 7, 8 і 9 балів.

Примітка. Станційні будівлі, будівлі локомотивного і вагонного господарства і інші підсобні споруди і будівлі залізних і автомагістралей розробляються відповідно до вказівок розділів 2 і 3 цієї глави.

4.2. Розрахункова сейсмічність дорожніх штучних споруд призначається відповідно до табл.11.

Розрахункова сейсмічність мостів і труб
Розрахункова сейсмічність споруди при сейсмічності майданчика будівництва, в балах

СНиП II-А.12-69 *. Будівництво в сейсмічних районах. норми проектування

1. Головні положення
2. Розрахункові сейсмічні впливи
3. Житлові, громадські та будівлі для виробництва та споруди
Підстави, фундаменти і стіни підвальних приміщень
Будівлі зі стінами з кладки з каменю і будівлі з дерева
Перекриття та покриття
Перемички, сходи, перегородки, балкони, печі, оздоблення будівель
4. Дорожні споруди
Земляне полотно та верхня будова колії
Труби під насипами
5. Гідротехнічні споруди
Розрахункові сейсмічні впливи
Сейсмічні дії від мас споруди
Залучена маса води і гідродинамічний тиск
Сейсмічний тиск грунту
Розташування гідротехнічних споруд і конструктивних заходи
Додаток 1. Карти сейсмічного районування території СРСР
Додаток 2. Список пунктів проживання СРСР, розміщених в сейсмічних районах, з вказанням прийнятої для них сейсмічності в балах
Розрахункові сейсмічні впливи
Сейсмічні дії від мас споруди
Залучена маса води і гідродинамічний тиск
Сейсмічний тиск грунту
прийнято: Державна податкова служба РФ
прийнято: ПНИИИС Держбуду СРСР
прийнято: Стройиздат

затверджено: ВНІПІтеплопроект Мінмонтажспецбуду СРСР 02.10.1969

затверджено: Держбуд СРСР (Держком Ради Міністрів СРСР у справах будівництва) 02.10.1969
затверджено: Центральне бюро НТІ 02.10.1969
від 10.06.1976 розміщена в БСТ № 8, 1976, стор.13
від 01.09.1976 розміщена в БСТ № 11, 1976, стор. 11-12
від 01.07.1978 розміщена в БСТ № 7, 1978, стор. 19
від 01.11.1980 розміщена в БСТ № 11, 1980, стр.12-13

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий