Будівництво та ремонт

Як слід вимовляти правильно ключ ТЕ, ре, до ‘д’, л ‘, т’, се, н ‘, р’, де, з ‘, нє

«ВТД» або «і тд» як правильно пишеться?

Як правильно зменшити «і так далі» — «итд», «і тд» або якось ще? Давайте звернемося до правил аббревиации і графічних скорочень, щоб дізнатися вірний варіант.

Як правильно пишеться

Яке правило застосовується

«І т.д.» — це неповний варіант написання «і так далі». У більшості випадків після скорочення ставиться крапка після усічених букв. Без точок зменшують тільки назви одиниць виміру, проте це не наш варіант. «І т.д.» — це усталене і загальновизнаний зменшення (порівняйте: і т.п., до н. Е.), З цієї причини ми можемо зменшувати його до однієї літери.

варіанти пропозицій

  • Щоб добре здати іспит, необхідно з великою увагою конспектувати лекції, читати книги, дивитися навчальні фільми і т. Д.
  • У мене вдома є книги про мореплавання, кораблебудуванні, китобійний промисел і т. Д.

Як невірно писати

Невірно писати без точок або разом — «і т д» або «і тд».

Як слід говорити правильно:? Ключ: [ТЕ], [ре], [к ‘] [д’], [л ‘], [т’], [се], [н ‘], [р’], [Де], [з ‘ ], [нє]

Аль [т] рнатіва, [Р] Еріх, а [т] ізм, ін [т] рвенція, [д] канат, [т] ЄМП, діспан [з] р, [т] Рмін,
[З] рвантес, ши [н] ль, ес [т] тика, [д] екларація, [Т] МЗА, аг [р] сварок, мо [д] ль, поетів [т] сса, [д] по, з [т] нд, мо [л] кула, [р] ктор, тур [н], п [р] сса, до [р] до, шос [з], пар [т] р, ко [д] кс , е [н] ргія, [д] демократами, гро [т] ск, ін [т] рвіденіе, по [т] нціальний, сен [т] нція, про [т] ль, ан [т] нна, [д ] када, ака [д] мія, тен [д] нція, експер [р] сс, му [з] й, [т] МБР, [д] спот, анти [т] за, О [д] сса, [ Р] марк, тун [н] ль, Маг [д] бург, фа [н] ра, [Р] мбрандт, апар [т] ід, ін [т] рнаціонал, пре [т] нзія, ше [д] вр , [т] зіс, Мілла [н] р, ін [т] рпретація, ст [р] сс, [з] кс, Б [р] хт, ін [т] рвьюер, про [т] кція, [д] кор, син [т] тика, бас [з] йн.

Ноты для начинающих. Нотная грамота за 15 минут

Завдання № 3. Необхідно перевірити бездоганність вимови приголосного звуку при ненаголошених [а] І [про];
Як слід говорити правильно: ? Ключ: [а], [ь].
[] БС [] лютні п [] кой, п [] житлової [] гр [] ном, пр [] шу х [] дат [] йств [] в [] ть, коло [] виття [] гляд,
Виг [] дний [] бмен, п [] луг [] д [] виття [] тчёт, м [] л [] дой [] дв [] кат,
п [] добрий [] нна [] н [] Німке [], св [] евременний з [] вет, [] тказ б [] лл [] тир [] в [] ться, непр [] стое п [] нятие , [] дн [] м [] ндатние [] кола, п [] литические [] б’едіненія, мн [] г [] х [] довие до [] мбінаціі, п [] ріг бл [] г [] п [] Лучія, п [] ямковий р [] зг [] злодії.
Завдання № 4. Необхідно перевірити бездоганність вимови приголосного звуку при ненаголошених [е] І [я];
Як слід говорити правильно: ? Ключ: [і], [ i ].
В [] речовин [] нное доказат [] цтво, последн [] [] за [] ліні [], нова [] р [] редакці¿ [], т [] жёлий хрест, бідні [] кр [] стьян [], парлам [] нтска [] р [] спубліка, н [провідності тепла] ка [] мо [] т [] рпені [],
[] Понская м [] лоді [], в [] черн [] [] б [] сива, б [] сцені ін [] Зента, р [] занского [] пл [] Суни,
Яблуня [] у [] кол [] тіні [], [] нварскій сн [] жок.
Завдання № 5. Необхідно перевірити бездоганність вимови приголосного звуку [і] Після твердих приголосних;
Як слід говорити правильно: ? Ключ: [и].
Пед [] нститут, з [] нтерес, з [] нтонаціей, в [] нститут, дез [] нформация, між [] мперіалістіческій, з [] талії, в [] спання, від [] рландіі, з [] ніціатівой, з [] мітіровал, з [] провізіровал.
завдання №7. Необхідно перевірити бездоганність вимови сполучень приголосних звуків:

Як слід говорити правильно:? Ключ: [шш], [жж], [ш], [ж’ж ‘], [щ’щ ‘], [ч’ч ‘], [цц], [сн], [сн ‘], [зн], [сл ‘].

CШ, зш__уга [] ий, замёр [] ий, ра [] ітий, проізнё [] ий, виро [] едшій, ра [] ірять, у [] естве;
зж__ бри [] ет, нає [] ать, Дребена [] ать, уе [] ать,
зж__ра [] ать, бе [] алость, бе [] ізненний,
сж__[] Адностью, [] Атийя,
жж__ про [] yoнний,
сш__] розумом, [] ІКОМ, [] орохо, [] утовством, [] ероховатостью,
рах__подпі [] ик, [] ет, про [] Асті, про [] аянний, про [] ітаться,
зч__расска [] ик, ре [] ик,
ЖЧ__перебе [] ик,
ДЧ__ по [] еркнул, по [] істіть,
тч__о [] ужденіе, від [] ітать, про [] Асті, про [] аянний, про [] ужденіе,
дц__ три [] ать, про [] а, моло [] а, холод [] а,
СТН__стра [] ий, кори [] ий, жало [] ий, навчаючи [] ик, відо [] як, Безуча [] ий, гру [] ий,
стл__уча [] івий, відо [] ий, зави [] івий, сча [] івий,

Антитіла — TDME \ Lyric video

Здн__пра [] ик, пра [] ічний, прое [] ой, звё [] ий, по [] ий.

Мари Краймбрери — AMORE

завдання №8. Необхідно перевірити бездоганність вимови — в прикметників на тс:
Як слід говорити правильно: ? Ключ: [ц] [ц’] [cc]
тс__советский — сові [] кий, братский — бра [] кий, детскіпй — де [] кий, солдатсКІЦ — солда [] кий,
флотский — фло [] кий, завдсктй — зав [] кой, слободской — слобо [] кой, людской — лю [] кой,
господский — госпо [] кий;
ться__боро [] я, собира [] я, бра [] я, вигляді [] я, бі [] я, бою [] я, верте [] я, мрія [] я, носи [] я;
ться__ просячи [] я, навчаючи [] я, вирішую [] я, смію [] я, дивлячись [] я, тримаючи [] я, говори [] я, сторонни [] я,
cтс__Большева [] кий, домарксі [] кий, по-Маркс [] ки, реванші [] кий, антіфаші [] кий,
завдання №10. вставте, де придатну, якщо необхідно, пропущені букви.
1. Керівництво компанії було раде конста (…) тировать, що пре (…) ті (.) Дент удостоюється вакантної
посади і цілком їй відповідає.
2. У дебатах проявив високу конкурент (…) оспособность. В полеміці з опонентами
скомпроме […] тировать себе не дозволив. Відрізняється, як стійки боєць і обдарований
3. в зовнішності є певну схожість з дико (…) браза. Володіє хорошими здібностями гри
в ба (…) дмінтон. Любить (говорити)? (Піднімати)? відмінні грузинські тости.
4. Колишнє керівництво часто заохочувала його і (представляло) ?, (надавала)? тривалі
відпустки, які він проводив за кордоном, страждаючи ностальгією по (старим місцем роботи) ?, (милим
домашнім булочок) ?, (дому) ?, (батьківщині)?.
завдання №12. Перетворіть слова в родовому відмінку множини.
абрикоси — ананаси — апельсини — чоботи — панчохи —
баклажани — банани — мандарини — осетини — шкарпетки —
помідори — яблука — грами — панталони — туфлі —
ампер — вати — вольти — драгуни — гренадери —
ньютони — ерги — гроші — рейтари — гусари —
гектари — рейки — вірмени — грузини — цигани —
завдання №11. Вставте, де потрібно пропущені слова або букви.
1. В результаті потрібних зусиль юристів ІНЦІ (…) дент був вичерпаний.
2. У рішенні суду не було приводу для диску (т)? (С)? ювання. Основне, щоб дане подія не
стало тим Прец (…) дентом, на який спиралися б для пояснення схожих злочинів в
3. На вулиці стояла вогка, вітряна погода. Боячись застудитися, я (….) Кожух і вийшов у двір.
завдання №11. Позначаючи наголоси, правильно скажіть слова:

Діамантова рука

афера, опіка, буття, дебелий, сучасний, одночасно, зів, хребет, шолом, сплеск, минулий,
комбайнер, перетнув, відцвілий, осілий, одноплемінного, що приніс,
завдання №10. Перевірте місце наголос в словах:
нікчемний, введений, ввезений, внесений, дарованому, околёсіца, завантажений, занесений, жолоб,
наведений, планер, прівёзшій, однойменний, зблякла, підкреслювати.
Дата публікування: 2015-07-22; Прочитано: 822 | Порушення авторського права сторінки

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button