Сніп тільні норми і правила

СНиП 2.04.03-85 (1986) Каналізація. Мережі зовнішнього типу та споруди (замість СНиП II-32-74)

Держком СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА
Норми будівництва І ПРАВИЛА
каналізація.
Мережі зовнішнього типу І Споруди
РОЗРОБЛЕНІ Союзводоканалпроект (Г.М. Мирончик — керівник теми; Д.А. Бердичівський, А.Е. Висота, Л.В. Ярославський) за участю ВНДІ ВОДГЕО, Донецького ПромбудНДІпроекту і НІНОСП ім. Н.М. Герсеванова Держбуду СРСР, НДІ комунального водозабезпечення та водоочищення Академії комунального господарства ім. К. Д. Памфілова і Гіпрокоммунводоканала Мінжитлокомунгоспом РРФСР, ЦНІЇЕП інженерного о6орудованія Госгражданстроя, МосводоканалНИИпроект і Мосінжпроект Мосгорисполкома, Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства і УКРКОМУННІІПРОЕКТ Мінжитлокомунгоспом УРСР, Інституту механіки і сейсмостійкості споруд ім. М.Т. Уразбаєва Академії наук УзССР, Московського інженерно-будівельного інституту ім. В.В. Куйбишева Мінвузу СРСР, Ленінградського інженерно-будівельного інституту Мінвузу РРФСР.
ВНЕСЕНІ Союзводоканалпроект Держбуду СРСР.
ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Главтехнормірованіем Держбуду СРСР (Б.В. Тамбовцев).
Узгоджені МОЗ України (лист від 24.10.83 № 121-12 / 1502-14), Мінводгоспом СРСР (лист від 15.04.85 № 13-3-05 / 366), Мінрибгоспом СРСР (лист від 26.04.85 № 30-11- 9).
З введенням в дію СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Мережі зовнішнього типу та споруди" втрачає силу СНиП II-32-74 "Каналізація. Мережі зовнішнього типу та споруди".
ВНЕСЕНО Зміна № 1, затверджене Постановою Держбуду СРСР від 28 травня 1986 р № 70 і введена в дію з 1 липня 1986 р.
Держком СРСР
у справах будівництва
Держбуд СРСР) Норми будівництва і правила СНиП 2.04.03-85
каналізація.
Мережі зовнішнього типу та споруди На заміну
СНиП II-32-74

Реальні норми і правила їх необхідно виконувати під час проектування нових та реконструйованих систем міської каналізації постійного призначення для пунктів проживання і об’єктів народного господарства.
При розробленні проектів каналізації слід керуватися "Основами водного законодавства Союзу РСР і союзних республік", дотримуватися "Правила охорони поверхневих вод від бруду стічними водами" і "Правила санітарної охорони акваторії морів" Мінводхоза СРСР, Мінрибгоспу СРСР і Міністерства охорони здоров’я України, вимоги "Положення про водоохоронних та прибережних смугах малих річок країни" і "Інструкції про порядок погодження та видачі дозволів на спеціалізоване водокористування" Мінводхоза СРСР, а ще вказівки інших нормативних документів, затверджених або узгоджених Держбудом СРСР.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1. Каналізацію об’єктів проектуються на основі затверджених схем розвитку і розміщення галузей народного господарства і промисловості, схем розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах і союзним республікам, генеральних, басейнових і територіальних схем комплексного застосування і охорони вод, схем і проектів районного планування і забудови міст і інших пунктів проживання, генеральних планів промислових вузлів.
Під час проектування слід розглядати правильність кооперування каналізаційних систем об’єктів незалежно від їх відомчої належності, а ще передбачати технічну, економічну і санітарну оцінки існуючих споруд, враховувати можливість їх застосування та інтенсифікацію їх роботи.
Проекти каналізації об’єктів потрібно розробляти, в основному, спільно з проектами водозабезпечення з необхідним аналізом балансу споживання води і відведення каналізаційних вод. При цьому слід розглядати можливість застосування очищених стічних і вод після дощу для виробничого водопостачання і системи крапельного поливу.
1.2. В системі каналізації для атмосферних опадів повинна бути забезпечена очищення найбільш забрудненої частини поверхневого стоку, що утворюється в період випадання дощів, танення снігу та мийки покриттів дороги, т. Е. Не менше 70% річного стоку для призначених для забудови територій і майданчиків підприємств, близьких до них по забрудненості, і всього обсягу стоку для майданчиків підприємств, територія яких може бути забруднена нестандартними речовинами з отруйними якостями або істотним кількістю органічних речовин.
1.3. Головні рішення з технічної точки зору, що приймаються в проектах, і черговість їх виконання повинні бути обгрунтовані порівнянням допустимих варіантів. Техніко-економічні розрахунки необхідно виконувати за тими варіантами, плюси і мінуси яких не можна встановити без розрахунків.
Ідеальний варіант повинен визначатися найменшою величиною наведених витрат з урахуванням скорочення трудових витрат, витрат матеріальних ресурсів, електричної енергії і палива, а ще виходячи з санітарно-гігієнічних і рибогосподарських вимог.
1.4. Під час проектування мереж і споруд каналізації повинні бути враховані прогресивні рішення в технічному плані, механізація складних робіт, автоматизація тих. процесів і найбільша індустріалізація будівельних робіт завдяки використанню конструкцій які збираються, типових і стандартних виробів і деталей, що виготовляються на заводах і в заготівельних майстернях.

СНиП 2.04.03-85.Норми будівництва і правила. Каналізація. Мережі зовнішнього типу та споруди.

Норми будівництва І ПРАВИЛА

Мережі зовнішнього типу І Споруди

РОЗРОБЛЕНІ Союзводоканалпроект (Г.М.Мірончік — керівник теми; Д.А.Бердічевскій, А.Е.Висота, Л.В.Ярославскій) за участю ВНИИВОДГЕО, Донецького ПромбудНДІпроекту і НИИОСП ім. Н.М.Герсеванова Держбуду СРСР, НДІ комунального водозабезпечення та водоочищення Академії комунального господарства ім. К.Д.Панфілова і Гіпрокоммунводоканала Мінжитлокомунгоспом РРФСР, ЦНДІЕП інженерного обладнання Госгражданстроя, МосводоканалНИИпроект і Мосінжпроект Мосгорисполкома, Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства і УКРКОМУННІІПРОЕКТ Мінжитлокомунгоспом УРСР, Інституту механіки і сейсмостійкості споруд ім. М.Т.Уразбаева Академії наук УзССР, Московського інженерно-будівельного інституту ім. В. В. Куйбишева Мінвузу СРСР, Ленінградського інженерно-будівельного інституту Мінвузу РРФСР.
ВНЕСЕНІ Союзводоканалпроект Держбуду СРСР.
ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Главтехнормірованіем Держбуду СРСР (Б.В. Тамбовцев).
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Держкомітету СРСР у справах будівництва від 21 травня 1985 року № 71.
УЗГОДЖЕНІ МОЗ України (лист від 24.10.83 № 121-12 / 1502-14), Мінводгоспом СРСР (лист від 15.04.85 № 13-3-05 / 366), Мінрибгоспом СРСР (лист від 26.04.85 № 30-11-9 ).
З введенням в дію СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Мережі зовнішнього типу та споруди" втрачає силу СНиП II-32-74 "Каналізація. Мережі зовнішнього типу та споруди".
В СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Мережі зовнішнього типу та споруди" внесено Зміна № 1, затверджене постановою Держбуду СРСР від 28 травня 1986 р № 70 і введена в дію з 1 липня 1986 р Пункти, таблиці, в які внесені зміни, відзначені в даних нормах будівництва і правилах знаком (К).
Реальні норми і правила їх необхідно виконувати під час проектування нових та реконструйованих систем міської каналізації постійного призначення для пунктів проживання і об’єктів народного господарства.
При розробленні проектів каналізації слід керуватися "Основами водного законодавства Союзу РСР і союзних республік", дотримуватися "Правила охорони поверхневих вод від бруду стічними водами" і "Правила санітарної охорони акваторії морів" Мінводхоза СРСР, Мінрибгоспу СРСР і Міністерства охорони здоров’я України, вимоги "Положення про водоохоронних та прибережних смугах малих річок країни" і "Інструкції про порядок погодження та видачі дозволів на спеціалізоване водокористування" Мінводхоза СРСР, а ще вказівки інших нормативних документів, затверджених або узгоджених Держбудом СРСР.

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий