СНиП II-Л.1-62 Будинки житлового фонду. Норми проектування / II Л 1 62

Держком У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА СРСР
(ДЕРЖБУД СРСР)

БУДІВЕЛЬНІ
Норми і правила

Частина II, розділ Л
Будинки житлового фонду
норми Проектування
СНиП II -Л.1-62
затверджено
Держкомітетом у справах будівництва СРСР
30 грудня 1963 року в відповідно до подання
Держкомітету по цивільному
будівництва та архітектури при Держбуді СРСР

ВИДАВНИЦТВО ЛІТЕРАТУРИ З БУДІВНИЦТВА
Москва — 1964
Глава СНиП II-Л.1-62 «Будинки житлового фонду. Норми проектування »розроблена Центральним науково-дослідним і проектним інститутом стандартного і експериментального проектування будинку (ЦНІЇЕП будинку) Держкомітету по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР.
З введенням в дію цієї глави втрачають силу § 1 — 4 розділу II-B.10 СНиП «Будинки житлового фонду» (2-е виправлене видання 1958 г.).
Редактори — інж. В.Д. несов (Держбуд СРСР);
інж. Е.Н. РУДКОВСЬКИЙ (Держком
по цивільному будівництву і архітектурі
при Держбуді СРСР); канд. арх. В.К. Ліцкевич
і арх. А.Л. шпрингелем (ЦНІЇЕП будинку)

Стены каркасного дома ��6х9. Как спроектировать их правильно? Подробная инструкция

Держком
у справах будівництва СРСР
(Держбуд СРСР)

Норми будівництва і правила
СНиП II-Л.1-62
Будинки житлового фонду
норми проектування

Натомість § 1 — 4 глави
II-B.10 СНиП
— видання 1958 р.

1. ЗАГАЛЬНА Частина

Область використання НОРМ
І ЗАГАЛЬНІ Вимоги

1.1. Норми цієї глави поширюються на проектування будівель житлового типу (квартирних будинків і гуртожитків) для будівництва в містах, промислових і сільських селищах.
Примітки: 1. Під час проектування будівель житлового типу, що споруджуються в сейсмічних районах і на грунтах грунтах, слід додатково керуватися главами СНиП: II-A.12-62 «Будівництво в сейсмічних районах. Норми проектування »; II-Б.2-62 «Основи та фундаменти споруд і будівель на просадних грунтах. Норми проектування ». Під час проектування будівель житлового типу, що споруджуються в районах гірничих виробок (без ціликів) і районах вічній грунтів, слід додатково керуватися спеціалізованими вказівками.
2. Під час проектування будівель житлового типу належить додатково керуватися іншими главами II частини СНиП та нормами, що містять вимоги з проектування конструкцій, індивідуальних приміщень, санітарно-технічного, електротехнічного та іншого обладнання будівель, затвердженими (погодженими) Держбудом СРСР або його органами.
3. При реконструкції (перебудові) будівель житлового типу, в тому числі при їх надбудови і прибудовах, повинні бути зроблені вимоги цих норм, що враховують зміна поверховості (обсягу) таких будівель після їх реконструкції.
1.2. Будинки житлового фонду слід проектувати, в основному, в складі серій стандартних проектів, використання яких дасть можливість забезпечити комплексну забудову населених місць.
Серії стандартних проектів повинні відповідати вимогам зручного розселення сімей різного демографічного складу, містобудівним, економічним і іншим вимогам.
1.3. Будинки житлового фонду належить проектувати з урахуванням природно-кліматичних умов районів будівництва. За будівельно-кліматичними ознаками територія СРСР розділяється на 4-ри будівельно-кліматичні зони, в їх склад входять 13 кліматичних підрайонів (див. Вклейку рис. 1).
Характеристики будівельно-кліматичних зон і кліматичних підрайонів наведені в табл. 1 цієї глави.
Примітка. Віднесення до того чи іншого кліматичного підрайону населених місць, клімат яких істотно різниться від загальних кліматичних умов підрайону (гірські місцевості, долини річок, улоговини, берега морів і озер і т.п.), а ще населених місць, розміщених на кордонах або поблизу кордонів , які поділяють кліматичні підрайони, необхідно робити на підставі метеорологічних даних, відповідно до глави СНиП II-A.6-62 «Будівельна кліматологія і геофізика. Головні положення проектування », або даних, придбаних від обласних управлінь гідрометеорологічної служби.

Утеплитель. Коэффициент теплопроводности.

1.4. Будинки житлового фонду діляться на 4-ри класу (по капітальності) відповідно до глави СНиП II-А.3-62 «Класифікація споруд і будівель. Головні положення проектування ».
Будинки житлового фонду належить проектувати:
по довговічності конструкцій огорожі та стійкості до вогню не нижче I ступеня
по довговічності і стійкості до вогню не нижче II ступеня
по довговічності не нижче II ступеня і стійкості до вогню не нижче III ступеня
по довговічності не нижче III ступеня, ступінь стійкості до вогню не нормується
Примітка я: 1. Довговічність конструкцій огорожі повинні забезпечувати конструктивними рішеннями, використовуваними відповідно до глави СНиП II-В.6-62 «Огороджувальні реконструкції. Норми проектування ».
2. Групи займистості матеріалів для будівництва, конструкцій і ступінь стійкості до вогню будівель слід приймати відповідно до глави СНиП II-А.5-62 «Вимоги до протипожежної безпеки. Головні положення проектування ».
внесено
Держкомітетом
по цивільному будівництву
і архітектурі при Держбуді СРСР

затверджено
Держкомітетом
у справах будівництва СРСР
30 грудня 1963 р.

термін введення
1 квітня 1964 р.

СНиП II-Л.1-62 Будинки житлового фонду. норми проектування

Сніп ii-л_1

Держком У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА СРСР
(ДЕРЖБУД СРСР)

БУДІВЕЛЬНІ
Норми і правила

Частина II, розділ Л
Будинки житлового фонду
норми Проектування

СНиП II -Л.1-62

затверджено
Держкомітетом у справах будівництва СРСР
30 грудня 1963 року в відповідно до подання
Держкомітету по цивільному
будівництва та архітектури при Держбуді СРСР

ВИДАВНИЦТВО ЛІТЕРАТУРИ З БУДІВНИЦТВА
Москва — 1964
Глава СНиП II-Л.1-62 «Будинки житлового фонду. Норми проектування »розроблена Центральним науково-дослідним і проектним інститутом стандартного і експериментального проектування будинку (ЦНІЇЕП будинку) Держкомітету по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР.
З введенням в дію цієї глави втрачають силу § 1 — 4 розділу II-B.10 СНиП «Будинки житлового фонду» (2-е виправлене видання 1958 г.).
Редактори — інж. В.Д. несов (Держбуд СРСР);
інж. Е.Н. РУДКОВСЬКИЙ (Держком
по цивільному будівництву і архітектурі
при Держбуді СРСР); канд. арх. В.К. Ліцкевич
і арх. А.Л. шпрингелем (ЦНІЇЕП будинку)
Держком
у справах будівництва СРСР
(Держбуд СРСР)

Норми будівництва і правила

Легкий защитный костюм Л1. Часть 2.

СНиП II-Л.1-62
Будинки житлового фонду
норми проектування

Натомість § 1 — 4 глави
II-B.10 СНиП
— видання 1958 р.

1. ЗАГАЛЬНА Частина

Область використання НОРМ
І ЗАГАЛЬНІ Вимоги

1.1. Норми цієї глави поширюються на проектування будівель житлового типу (квартирних будинків і гуртожитків) для будівництва в містах, промислових і сільських селищах.
Примітки: 1. Під час проектування будівель житлового типу, що споруджуються в сейсмічних районах і на грунтах грунтах, слід додатково керуватися главами СНиП: II-A.12-62 «Будівництво в сейсмічних районах. Норми проектування »; II-Б.2-62 «Основи та фундаменти споруд і будівель на просадних грунтах. Норми проектування ». Під час проектування будівель житлового типу, що споруджуються в районах гірничих виробок (без ціликів) і районах вічній грунтів, слід додатково керуватися спеціалізованими вказівками.
2. Під час проектування будівель житлового типу належить додатково керуватися іншими главами II частини СНиП та нормами, що містять вимоги з проектування конструкцій, індивідуальних приміщень, санітарно-технічного, електротехнічного та іншого обладнання будівель, затвердженими (погодженими) Держбудом СРСР або його органами.
3. При реконструкції (перебудові) будівель житлового типу, в тому числі при їх надбудови і прибудовах, повинні бути зроблені вимоги цих норм, що враховують зміна поверховості (обсягу) таких будівель після їх реконструкції.
1.2. Будинки житлового фонду слід проектувати, в основному, в складі серій стандартних проектів, використання яких дасть можливість забезпечити комплексну забудову населених місць.
Серії стандартних проектів повинні відповідати вимогам зручного розселення сімей різного демографічного складу, містобудівним, економічним і іншим вимогам.
1.3. Будинки житлового фонду належить проектувати з урахуванням природно-кліматичних умов районів будівництва. За будівельно-кліматичними ознаками територія СРСР розділяється на 4-ри будівельно-кліматичні зони, в їх склад входять 13 кліматичних підрайонів (див. Вклейку рис. 1).

Обзор снаряжения #2 | Экипировка для диггеров и сталкеров — заброды, химза Л-1 или бахилы ОЗК

Характеристики будівельно-кліматичних зон і кліматичних підрайонів наведені в табл. 1 цієї глави.
Примітка. Віднесення до того чи іншого кліматичного підрайону населених місць, клімат яких істотно різниться від загальних кліматичних умов підрайону (гірські місцевості, долини річок, улоговини, берега морів і озер і т.п.), а ще населених місць, розміщених на кордонах або поблизу кордонів , які поділяють кліматичні підрайони, необхідно робити на підставі метеорологічних даних, відповідно до глави СНиП II-A.6-62 «Будівельна кліматологія і геофізика. Головні положення проектування », або даних, придбаних від обласних управлінь гідрометеорологічної служби.
1.4. Будинки житлового фонду діляться на 4-ри класу (по капітальності) відповідно до глави СНиП II-А.3-62 «Класифікація споруд і будівель. Головні положення проектування ».
Будинки житлового фонду належить проектувати:
по довговічності конструкцій огорожі та стійкості до вогню не нижче I ступеня
по довговічності і стійкості до вогню не нижче II ступеня
по довговічності не нижче II ступеня і стійкості до вогню не нижче III ступеня
по довговічності не нижче III ступеня, ступінь стійкості до вогню не нормується
Примітка я: 1. Довговічність конструкцій огорожі повинні забезпечувати конструктивними рішеннями, використовуваними відповідно до глави СНиП II-В.6-62 «Огороджувальні реконструкції. Норми проектування ».
2. Групи займистості матеріалів для будівництва, конструкцій і ступінь стійкості до вогню будівель слід приймати відповідно до глави СНиП II-А.5-62 «Вимоги до протипожежної безпеки. Головні положення проектування ».
внесено
Держкомітетом
по цивільному будівництву
і архітектурі при Держбуді СРСР

затверджено
Держкомітетом
у справах будівництва СРСР
30 грудня 1963 р.

термін введення
1 квітня 1964 р.

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий