СНиП II-А.11-62

Навантаження і впливи. норми проектування
Документ «Навантаження і впливи. Норми проектування »був замінений.

Дата введення:

Доданий в базу:

Засвідчення періоду дії:

03.08.1962

Статус документа на 2016:

01.01.1963
01.09.2013
01.09.1974
затверджено Держбуд СРСР (Держком Ради Міністрів СРСР у справах будівництва)
видано Державне видавництво літератури з будівництва, архітектури та матеріалами для будівництва
неактуальне

Підберіть формат відображення документа:

Держком Ради Міністрів УРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА
Норми будівництва І ПРАВИЛА
Частина II, розділ А
НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВУ
Держком Ради Міністрів УРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА
Норми будівництва І ПРАВИЛА
Затверджено Держкомітетом Ради Міністрів СРСР у справах будiвництва 3 серпня IS62 г.
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ЛІТЕРАТУРИ З БУДІВНИЦТВА. АРХІТЕКТУРИ І Матеріалів для будівництва
Глава СНиП II-Л. 11-62 «Навантаження і впливи. Норми проектування »розроблена ЦНДІ будівельних конструк-аій Академії будівництва і радянської архітектури.
З введенням в дію глави П-А.П-62 СНиП скасовуються: глава Н-Б.1 (§§ 3 і 4) СНиП видання 1954 р .;
«Техумови розрахунку високих споруд на навантаження вітру» (СН 40-58);
«Вказівки щодо визначення навантажень снгега на покриття будівель» (СН 69-59);
«Вказівки по визначенню технологічних навантажень на перекриття будівель промислового характеру» (СН 72-59)
Редактор и-янж. С. Ю. ДУЗІНКЕВІЧ (Держбуд СРСР) БНД. техн. наук .7. В. КЛЕПІКОВ (ЦНІЇСЬК)
Норми будівництва і правила
Ради Міністрів СРСР
по дідам будівництва
Навантаження і впливи
Натомість § 3 і 4 глави П-Б.1 СНиП
1. Головні положення
1.1. Норми цієї глави поширюються на проектування будівельних конструкцій н підстав всіх видів споруд і будівель.
Примітка. Під час проектування стандартних конструкцій необхідно використовувати уніфіковане навантаження. ставляться на основі цієї глави. Градації уніфікованих навантажень визначаються по техніко-економічних міркувань і затверджені відповідно до правил.
Класифікація навантажень ПРОМИСЛОВИХ.
ЦИВІЛЬНИХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ Споруд і будівель
1.2. Відповідно до глави СНиП I1-A.10-62 навантаження і впливу діляться на часті і тимчасові (тимчасові тривалі. Нетривалі і особливі).
1.3. До регулярних навантажень і впливів відносяться:
а) вага постійних частин споруд і будівель, в тому числі вага огороджувальних і несучих будівельних конструкцій;

Снап Історія бультер’єра Сетон-Томпсон скорочено шкільна програма зарубіжна література (мультфільм)

б) вагу і тиск ґрунтів (насипів, засипок), гірничий тиск;
в) вплив попереднього напруження конструкцій.
1.4. До непостійним тривалим навантаженням і впливам ставляться;
а) вагу стаціонарного обладнання (верстатів. апаратів, моторів, місткостей, стрічкових транспортерів, навісних конвеєрів і т. п.), а ще вагу рідких та твердих речовин, що заповнюють обладнання в процесі його експлуатації;
б) навантаження на перекриття приміщень складів, холодильників, зерносховищ, книгосховищ, архівів, бібліотек і схожих будівель і приміщень;
в) вага деяких частин споруди або будівлі, положення яких під час експлуатації може перетворитися (наприклад, перегородок, що сприймають тільки свою вагу);
г) тиск газів, рідин і сипучих тіл у місткостях та трубопроводах;
д) тривалі впливу температури стаціонарного обладнання;
е) вага шару води на водонаповнених плоских покриттях.
Примітка. Стаціонарним вважається обладнання, яке призначене для тривалої експлуатації на певному місці в нерухомому положенні щодо конструкцій споруди.
1.5. До нетривалим навантажень і впливів відносяться:
а) навантаження від рухомого підйомно-тран-спорту обладнання (кранів, тельферів і т. п.). буде використовуватись під час будівництва та експлуатації споруд і будівель;
б) навантаження на перекриття житлових і будівель громадського значення від ваги людей, меблів та аналогічного легкого обладнання;
в) вага людей, деталей, матеріалів для ремонту в зонах обслуговування обладнання (проходах, проїздах і інших вільних від обладнання ділянках);
г) навантаження снгега;
л) навантаження вітру;
Термін введення 1 січня 1963 р.
Ради Міністрів СРСР
і радянської архітектури
у справах будiвництва 3 серпня 1962 р.
е) температурні кліматичні впливи;
ж) навантаження, що з’являються під час перевезення і монтажу будівельних конструкцій, при установці або перестановці обладнання, а ще навантаження від ваги складаються матеріалів і виробів, використовуваних під час будівництва або реконструкції споруд і будівель;
з) короткочасні впливу температури при включенні або виключенні обладнання;
і) навантаження при нетривалих випробуваннях обладнання.
Примітка. Тимчасове навантаження в приміщеннях житлових і будівель громадського значення, де домінує вага обладнання або можливо часта поява близьких до нормативної інтенсивності скупчень людей, необхідно відносити до тривалих непостійним навантажень (навантаження в еЛтзх н фойє кіно, театрів, клубів, в концертних і залах де проходять виставки , на трибунах стадіонів н арен для спортивних занять і т. п.).
1.6. До особливим навантаженням і впливам ставляться:
а) сейсмічні впливи;
б) навантаження, викликані різкими порушеннями тих. процесу, тимчасовою несправністю чи руйнуванням обладнання;
в) впливу осідань підстави, обумовлених докорінною зміною структури ґрунту (ущільнення просаяочних грунтів при їх вимочування, просідання грунтів в районах гірських виробок і т. п.1
Комбінування НАВАНТАЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ.
ЦИВІЛЬНИХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БУДИНКУ І СПОРУДЖЕННЯ
1.7. Відповідно до глави СНиП 1I-A.10-62 при обліку загального дії навантажень слід відрізняти:
а) головні комбінування, що складаються з постійних і не постійних тривалих навантажень і однією з допустимих нетривалих навантажень (найзначніше впливає на важкий стан розглянутого перетину, елементи або всієї конструкції);
б) додаткові комбінування, що складаються з постійних, що не постійних тривалих і всіх нетривалих навантажень, при числі їх як мінімум кілька;
в) особливі комбінування, що складаються з постійних, що не постійних тривалих, допустимих нетривалих і однією з особливих навантажень.
Примітки: 1. Горизонтальні і вертикальні навантаження від одного йди 2-ух кранів мостового типу ( «а одному або різних шляхах) необхідно розглядати при обліку поєднань як одну нетривалу навантаження.
2. Спільна дія навантаження снгега з одним або 2-мя кранами мостового типу, виключаючи случей 2-ух кранів легкого і середнього робочих режимів, необхідно взяти до уваги як правило комбінуванні.
3. Спільна дія навантаження снгега з 2-ма кранами легкого і середнього робочих режимів, а ще одночасний вплив трьох або чотирьох кранів мостового типу (незалежно від їх режиму і обліку інших нетривалих навантажень) необхідно розглядати в додатковому комбінуванні
1.6. При расчітиваніі конструкцій і основ з урахуванням додаткових сполучень навантажень величини розрахункових нетривалих навантажень (або відповідних їм зусиль в конструкції) слід множити на показник, що дорівнює 0,9, а при расчітиваніі з урахуванням особливих сполучень — на показник, що дорівнює 0,8, крім випадків , обумовлених в нормах проектування споруд і будівель в сейсмічних районах і інших спеціалізованих нормах.
1.9. Порядок обліку в комбінуванні динамічних навантажень від устаткування ставиться нормативними чинними документами з проектування фундаментів н конструкцій несучого типу будівель під машини з динамічними навантаженнями.
2. Регулярні навантаження
2.1. Нормативні навантаження від ваги будівельних конструкцій та ґрунтів слід визначати за проектними габаритам відповідно до даних про об’ємних вагах матеріалів і даними вишукувань і досліджень грунтів.
2.2. Коефіцієнти перевантаження для навантажень від ваги будівельних конструкцій та ґрунтів наведені в табл. 1.
2.3. Навантаження від ваги перегородок необхідно приймати в залежності від конструкцій перегородок і характеру їх спирання на конструкції несучого типу перекриттів і стін. В обґрунтованих випадках необхідно враховувати можливість майбутнього переміщення перегородок, при цьому навантаження від ваги перегородок можуть бути приведені до умовної рівномірно розподіленим по перекриттю иа-вивантаження, інтенсивність якої встановлюється розрахунком, але повинна бути не менше 75 кг / м *.
Коефіцієнти перевантаження для навантажень від аеса будівельних конструкцій та груітоі
Наїм «Іов * нм« конструкція н грунтів
Бетонні, монолітно бетонні, кам’яні. армокаменниє. дерев’яні та металеві конструкції . . .
Утеплювальні і шумоізоляційні вироби (плити, шкаралупи і т. П. Вироби з легких і матеріалів з пористою поверхнею на органічної та неорганічної основі), засипки, вирівнюють шари, покрівельні стяжки, штукатурки і т. П. . .
Грунти в природному стані: а) скельні.
Примітки: I. Зазначені в дужках значення коефіцієнтів перевантаження приймаються в тому випадку, коли зменшення навантажень від ваги строї тільних конструкцій і грунтів викликає погіршення роботи конструкцій, наприклад при расчітиваніі конструкцій на стійкість положення проти спливання, перекидання і ковзання.
2. Наведені в пп. 3 і 4 табл. I коефіцієнти перевантаження відносяться до об’ємною вагою грунтів.
3. Тимчасові НАВАНТАЖЕННЯ На ПЕРЕКРИТТЯ
Тимчасові рівномірного розподілу і зосередженого навантаження
3.1. Нормативні навантаження на перекриття і коефіцієнти перевантаження для таких навантажень наведені в табл. 2.
Нормативні навантаження на перекриття і коефіцієнти перевантаження
Неіачеііе ліній і приміщень
Квартири. кімнати дитячих садків і ясел, спальні шкіл-інтернатів і будинків відпочинку. палати санаторіїв. лікарень та інших лікувальних установ
Продовження табл. 2
готелів, наукових і установ адміністративного типу уитовие приміщення промислових ін ._ ,. ріятій. класні кімнати, читальні зали • .
Вестибюлі, коридори і сходи в будинках, призначення яких зазначено в пп 1 і 2. крім навчальних за ведений
Аудиторії, зали їдалень. кафе, ресторанів
Зали навчальних еаяеде ний. адміністративних і наукових установ
вокзалів, театрів, кіно, клубів, концертні зали.
спортивні зали та три буіи з нерухомими
Зали для торгівлі магази
нов. музеї, виставкові
зали і павільйони
Головні приміщення виробничих зла Ніа .
а) нафузкаот оборуаованія-за технологічними даними, з урахуванням вказівок пп. 3.4 — 3.9 цієї глави;
За п. 3.7 цієї глави
б) навантаження від ваги людей, деталей. матеріалів для ремонту в зонах обслуговування обладнання проходах, проїздах і на інших вільних від обладнання ділянках — за технологічними даними, проте не менш 200 кг / Ло
1,4 (для навантажень менш ЗОО кг, м ‘)
(Для навантажень від 300 кг! М »до 500 * г / ДГ 1). 13 (для навантажень 500 «, *» і більше)
Склади, а ще деякі приміщення і ділянки перекриттів зда ннй різного призначення, що призначаються для складування та зберігання матеріалів і виробів .
По самому великому обсягу матеріалів (або найбільшої кількості виробів) при заданих експлуатаційних умовах складу, але не менше нiж 400 ** / * »
За дійсним навантаженням. номі менш:
а) для дуже маленького худобу »
б) для великого ско
Примітки: I. Для перекриттів будинків і приміщень, не наведених у таблиці, нормативні величини навантажень і коефіцієнти перевантаження слід призначати з урахуванням експлуатаційних умов таких будівель і приміщень і досвіду проектування подібних зданмй
2 Встановлені в п. 11 табл. 2 навантаження приймаються тільки в тому випадку, коли їх облік дає більш несприятливий результат якщо порівнювати зі навантаженнями снгега
3 Наведені в 1абліце величини навантажень дані без урахування ваги перегородок.
3.2 Несучі деталі покриттів і перекриттів необхідно перевірити на зосереджене вертикальне навантаження, нормативне значення якої приймається рівним:
а) для покриттів, терас і перекриттів між верхнім поверхом і горищем — 100 кг.
б) для перекриттів житлових, громадських, сільськогосподарських і будівель промислового характеру. якщо виключена можливість виникнення великих зосереджених навантажень. — 150 кг.
Показник перевантаження для таких навантажень приймається рівним 1.2.
При перевірці на зосереджені навантаження. наведені в цьому пункті, інші тимчасові навантаження не беруться до уваги.
Примітка. Передбачені в цьому пункті навантаження вважаються прикладеними на квадратному майданчику, розміри сторін якої приймаються з урахуванням фактичних даних, проте не більше 10 см.
3.3. Горизонтальні нормативні навантаження на поручні сходових перил та балконів приймаються рівними:
а) для будівель житлового типу, дитячих садків і ясел, будинків відпочинку, санаторіїв, лікарень та інших лікувальних установ — 50 кг / м:
б) для трибун і спортивних залів — 150 кг / м \
в) у деяких випадках — 100 кг / м.
Для обслуговуючих майданчиків і містків, які призначені для перебування індивідуальних осіб, приймається горизонтальна зосереджене навантаження на поручні огороджень, рівна
Показник перевантаження для навантажень, наведених в цьому пункті, приймається рівним 1,2.
НАВАНТАЖЕННЯ ВІД Тих. обладнання
3.4. Навантаження від устаткування визначаються технологічним завданням на проектування. в якому повинні бути наведені:
а) схеми зосереджених і розподілених навантажень з прив’язкою до осей розбиття будівлі і до оцінок перекриттів, з вказанням габаритів обладнання і друге умов прикладання навантажень (типи і розміри опор обладнання, можливе зближення обладнання в процесі його монтажу, перепроектування і т. п.);
б) величини нормативних навантажень і коефіцієнтів перевантаження, прийняті з урахуванням вказівок цих норм, а для машин з динамічними навантаженнями — додаткові інформацію про величинах нормативних інерційних сил і коефіцієнтів перевантаження для інерційних сил. а ще інші необхідні характеристики, що приймаються з урахуванням вказівок діючих нормативних документів з проектування і розрахунку конструкцій несучого типу будівель під машини з динамічними навантаженнями.
Примітки: I. Якщо необхідно урахування монтажних навантажень в завданні повинні бути приведені відповідні схеми та величини навантажень від монтажних кранів, ваги встановленого обладнання або індивідуальних його елементів, ваги матеріалів, що використовуються при установці, і т. П.
2. Якщо фактичні навантаження замінюються рівноцінними рівномірно розподіленими по плошади перекриття, в завданні повинні бути наведені необхідні дані для належного обліку тутешніх навантажень і відповідного обгрунтування диференційованих рівноцінних навантажень для конструктивних елементів з різною плошядью завантаження (плит, другорядних і основних балок і т. П) . причому при расчітиваніі плит перекриттів величина рівноцінних навантажень приймається не менш 400 кг / м *, а в інших варіантах не менше 300 кг / м *.
3.5. При підрахунку нормативної вертикального навантаження на перекриття від обладнання необхідно взяти до уваги: ​​свою вагу обладнання (включаючи вагу приводу, оброблюваних деталей, постійних пристроїв і
опорних пристроїв), вага наповнення або переміщуваного вантажу, вага теплової ізоляції обладнання. а ще вертикальні навантаження, що передаються від іншого обладнання, комунікацій. обслуговуючих майданчиків і т. п.
3.6. Нормативні величини перерахованих в п. 3.5 навантажень визначаються відповідно до заданих експлуатаційними умовами обладнання на підставі ГОСТів, каталогів або реквізитів паспорта заводу-виготовлювача, при цьому:
а) вага наповнення обладнання приймається відповідно до граничним обсягом наповнення, потенційним при роботі обладнання;
б) вагу вантажу приймається рівним номінальної підйомності вантажу підйомно-транспортних машин;
в) свою вагу навантажувачів, автомобілів і т. п. машин приймається до уваги в робочому (спорядженому) стані.
3.7. Коефіцієнти перевантаження для статичних навантажень від обладнання наведені в табл. 3.
Таблиця 3 Коефіцієнти перевантаження для статичних навантажень від обладнання

СНиП II-А.5-62
Вимоги до протипожежної безпеки. Головні положення проектування

Придбати СНиП II-А.5-62 — паперовий документ з голограмою і синіми печатками. детальніше
Поширюємо нормативну документацію з 1999 року. Пробиваємо чеки, оплачуємо податки, приймаємо до оплати всі законні форми платежів без додаткових відсотків. Наші клієнти захищені Законом. ТОВ "ЦНТІ Нормоконтроль"
Наші ціни менше, ніж в інших місцях, так як ми працюємо безпосередньо з постачальниками документів.

варіанти доставки

 • Термінова доставка кур’єром (1-3 дні)
 • Доставка кур’єром (7 днів)
 • Самостійний вивіз з московського офісу
 • Пошта РФ

Документ містить головні вимоги до протипожежної безпеки, які вважаються загальними і поширюються на проектування знову споруджуваних або реконструйованих споруд і будівель. Положення не поширюються на проектування підземних споруд і будівель (шахт, гірничих виробок і т.п.)

Зміст

1. Область використання
2. Стійкість до вогню будівель, споруд і конструкцій
3. Вогнетривкі перепони в будівлях і спорудах
4. Евакуація людей з будівель і приміщень
Додаток 1. Межі стійкості до вогню і групи займистості будівельних конструкцій

Брат 2 | Сергей Бодров | Алексей Балабанов | фильм

Додаток 2. Головні вимоги для виробництва випробувань будівельних конструкцій на стійкість до вогню

Дата введення

Доданий в базу

Закінчення періоду дії

актуалізація

01.07.1963
01.09.2013
01.01.1971
01.02.2020

Даний документ знаходиться в:

 • розділ Екологія
 • Розділ 13 ОХОРОНА Зовнішньої середовища, ЗАХИСТ Впливу навколишнього середовища. БЕЗПЕКА
 • Розділ 13.220 Огнезащита
 • Розділ 13.220.01 Захист від пожежі в загальному
 • розділ Будівництво
 • Розділ Технічні документи
 • Розділ Галузеві та відомчі нормативно-методичні документи
 • Розділ Виробництво монтажних і спеціалізованих будівельних робіт
 • розділ Будівництво
 • Розділ Технічні документи
 • Розділ Документи Системи нормативних документів у будівництві
 • Розділ 2. Загальні технічні технічні документи
 • Розділ к.21 Пожежна безпека

організації:

щоб безкоштовно завантажити цей документ у форматі PDF, підтримайте наш блог і натисніть кнопку:
Держком Ради Міністрів УРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА

Норми будівництва І ПРАВИЛА

Частина II, розділ А

Вимоги до протипожежної безпеки

Головні положення Проектування

СНиП II-А. 5-62

Замбією С-І ^ П з l / l- />|? / >| Ваг * 4, ‘/ 9; І ‘*-
Держком Ради Міністрів УРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА

Норми будівництва І ПРАВИЛА

Частина II, розділ А

глава 5

Вимоги до протипожежної безпеки

13. Штукатурка по СНиП ч.II. Оценка основания перед проведением штукатурных работ.

Головні положення Проектування

Держкомітетом Ради Міністрів СРСР у справах будівництва 13 грудня 1962 р.
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ЛІТЕРАТУРИ
З БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ І Матеріалів для будівництва
5 s m а. ° «під Н Я 0.5 * 5
Заповнення прорізів одинарними монолітно бетонними або сталевими палітурками з безпечним склом з металевою сіткою, з кріпленням стекол сталевими ріжками
23 Те ж, при подвійних,
монолітно бетонних, а ще сталевих палітурках з кріпленням стекол сталевими шплинтами, кляммерами або клиновими зажимами
24 Заповнення прорізів оди
Нарнії сталевими палітурками з сталінітом і кріпленням стекол сталевими шплинтами або кляммерами
Двері, люки та ворота
25 Зі сталевими порожнечі
лимі (з прошарками повітря) полотнищами
26 Те ж, при заповненні
прошарку мінеральними повстю або ватою
З дерев’яними полотнищами, обшитими покрівельної сталлю по азбестовому картону товщиною не менше 0,5 см (див. Примітку б)
Двері з полотнищами з столярної плити з двостороннім обробкою фанерою, піддані якісної просочення антипиреновими складами
Примітки: 1. Межі стійкості до вогню наведені в цьому додатку для бетону і композиційного матеріалу з бетону і сталі з великими наповнювачами (гравієм, щебенем). Межі стійкості до вогню конструкцій, зроблених з піщанистого бетону або розчину, ставляться випробуваннями.
2. Межі стійкості до вогню стін приймаються незалежно від наявності в них отворів.
3. Товщина штукатурки та затирання включається в загальну товщину конструкцій.
4. Товщина конструкції з керамічних пустотілих блоків вважається як найменша Спілкувався товщина суцільних стінок перетину блоків.
5. Для порожнистих гіпсових блоків межа стійкості до вогню стане менше на 30%.
6. В обшивці, зверненої в бік потенційного вогневого впливу, рекомендується прорізати до деревини полотна два отвори, наявні в центрах кожної половини полотна. Якщо сторона потенційного вогневого впливу на полотно невідома, то отвори слід прорізати в двох обшивці. Діаметр (d) в см отвори в обшивці встановлюється за формулою:
де F — площа полотна в м 1 .
Отвори в обшивці повинні бути щільно закриті накладками, припаяними на сплавах з температурою плавлення не вище 350 ° С.
У таблиці вказана товщина частини складається з дерева полотна.
Азбестовий картон, який використовується для обшивки дерев’яних полотнищ дверей, люків і воріт, дозволяється замінювати повстю завтовшки 15 мм, вимоченим в розчині з глини, при цьому межі стійкості до вогню, зазначені в таблиці, стають менше на 15%.
7. Значення кордонів стійкості до вогню для конструктивних елементів проміжних розмірів визначаються за інтерполяцією.
8. Межі стійкості до вогню віброваних ар-мосілікатобетонних конструкцій, а ще конструкцій з армованих бетону з керамзиту і термозітобетонд приймаються аналогічними, як для армованих конструкцій.
9. Межі стійкості до вогню конструкцій з армопено- або газосилікату, армопеносілікатобе-тону, армопенокерамзітобетона і армопенотер-мозітобетона приймаються як для монолітно бетонних з показником 1,3.
Головні вимоги Для виробництва Перевірки БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
1. Межі стійкості до вогню будівельних конструкцій повинні визначатися на підставі вогневих випробувань зразків в спеціалізованих камерах при наступному режимі температур (в град):
Примітки: 1. Встановлення меж стійкості до вогню будівельних конструкцій має робиться на підставі вказівок п, 2.2 цієї глави.
2. Відхилення від перерахованих температур допускаються в межах ± 10%.
3. На графіку режиму температур площа, яка знаходиться між віссю абсцис і температурної кривої, отриманої за період перевірки, не повинна виділятися більш ніж на ± 5% від площі під температурної кривої, що відповідає режиму температур, встановленим цим пунктом. 1
3. Механічна надійність і розміри зразків
конструкцій, що підлягають випробуванню, повинні відповідати прийнятим в проекті. ,
4. Зразки конструкцій несучого типу повинні проходити випробування під нормативним навантаженням, при цьому схеми розміщення навантаження і спирання зразків конструкцій в період перевірки повинні відповідати розрахунковим схемам, прийнятим в проекті.
Примітка. Сходові прольоти випробовуються під навантаженням від власної ваги,
5. Порядок виготовлення, зберігання і транспортування зразків конструкцій, що підлягають випробуванню, повинен підходити прийнятої технології виготовлення, способам зберігання і транспортування таких конструкцій.
6. Вузли сполучень, стики і кріплення зразків випробовуваних конструкцій повинні відповідати прийнятим в проекті.
7. Зразки стін, перегородок, перекриттів, покриттів, вогнетривких дверей, наповнення прорізів вікон при випробуванні схильні до однобічного впливу вогню, при цьому зразки перекриттів і покриттів випробовуються на вплив вогню знизу, зразки балок — з 3-х сторін, а зразки колон н ферм — з кожного боку.
8. Межа стійкості до вогню конструкцій встановлюється як усереднене арифметичне з результатів випробувань як мінімум кілька зразків; при цьому показники найбільш високого і найбільш невисокого кордонів стійкості до вогню з трьох випробуваних зразків не повинні відрізнятися більш ніж на 20%.
1. Область використання. «* •. ,, *. 3
2. Стійкість до вогню будівель, споруд і конструкцій. —
3. Вогнетривкі перепони в будівлях і спорудах. 5
4. Евакуація людей з будівель і приміщень *. 6
1. Межі стійкості до вогню і групи займистості будівельних конструкцій 9
2. Головні вимоги для виробництва випробувань будівельних конструкцій на стійкість до вогню. 12
Госстройіздат. Ленінградське відділення Москва, Третьяковській проїзд, д> I
Редактор видавництва В, В. Петрова Технічний редактор Є. А. Пулькін
Здано в набір 4 / V 1963 р Підписано до друку 28 / VI 1963 г. Формат паперу 84 X 108Vie. Бум. л. 0,5. Уел. печ. л. 1,64. Обліково-изд. л. 1,19. Тираж 110 ТОВ прим. Вид. № 783Л. замовлення 350.
Ленінградський Рада народного господарства. Управління целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості. Друкарня № 1 «Друкарський Двір» ім. А. М. Горького. Ленінград, Гатчинская, 26.
6-сг 4-6? C, / g Зміна Ns 1 глави СНиП ll-A.5-62
Наказом Держбуду СРСР від 14 лютого 1967 р № 18 затверджено і з 1 квітня 1967 р введено в дію публікується нижче зміна № 1 глави СНиП II-A.5-62 «Вимоги до протипожежної безпеки. Головні положення проектування ».
До п. 2.1. Табл. 1 пункту викладена в такій редакції:
Групи займистості матеріалів для будівництва і конструкцій
До п. 2.3. Примітка 3 до табл. 2 пункту викладено в такій редакції:
«3. Для будівель I, II і III ступенів стійкості до вогню дозволяється використання підвісних рейкових складальних панелей із заповненням вогнестійкими утеплювачами (цементний фіброліт, полімерні і інші еквівалентні по возгораемости матеріали), захищеними з кожного боку вогнетривкими матеріалами, що запобігають невидимий перехід вогню з однієї панелі в іншу.
Для одноповерхових будівель III ступеня стійкості до вогню, крім будівель лікарень, дитячих ясел-садів і спальних корпусів шкіл-інтернатів, дозволяється використання підвісних рейкових складальних панелей із заповненням спалимими утеплювачами, в тому числі і полімерними, за умов захисту їх з кожного боку вогнетривкими матеріалами , що запобігають невидимий перехід вогню з однієї панелі в іншу.
Для будівель I, II і III ступенів стійкості до вогню дозволяється використання несучих, самонесучих і підвісних стін з багатошарових плит із залізобетону з горючих утеплювачем, захищеним з кожного боку композиційним матеріалом з бетону і сталі, товщиною не менше 5 см (товщина торцевих стінок панелей повинна бути * не менше 2,5 см) »,
До п. 2.3. Табл. 2 пункту доповнена примітками 8 і 9 в такій редакції:
«8. У будівлях житлового фонду висотою до 16 поверхів включно межа стійкості до вогню міжповерхових і перекриттів між верхнім поверхом і горищем дозволяється приймати не менше 1 год.
9. У будівлях II ступеня стійкості до вогню дозволяється використання. оштукатурені «Чи захищених негорючими матеріалами товщиною не менше 1 см цементно-фібролітових перегородок (ненееущіх)».
До п. 2.4. Цункт викладено в такій редакції:
«2.4. Обрешітку дахів і кроквяні системи в будівлях з горищними поверхами, а ще перегородки (щитові засклені або зі сіткою зі сталі при висоті глухий здебільшого не більше 1,2 м від підлогового рівня), підлоги і обробку конструкцій несучого типу стель і стін, дверей, ворота , плетіння вікон і ліхтарів в будівлях усіх ступенів стійкості до вогню дозволяється виконувати спалимими, крім дверей, воріт, кришок, люків і заповнень прорізів вікон у протипожежних перешкодах, а ще крім випадку, встановленого в п. 3 6 цієї глави СНиП ».
До п. 2.5. Примітка 3 пункту викладено в такій редакції:
«3. Для з’єднаних покриттів по монолітно бетонних плитах дозволяється використання:
а) горючого матеріалу для утеплення, розділеного не згорають ми поясами шириною 50 см на відсіки площею не більше 2600 м 2;
б) матеріалу для утеплення з матеріалів на основі полімеру об’ємним вагою не більше 40 кг] м ь, при товщині шару не більше п’яти сантиметрів, розділеного вогнетривкими поясами шириною 50 см, розташованими над протипожежними поверхнями стін;
в) матеріалу для утеплення з важкогорючих матеріалів, без поділу його вогнетривкими поясами.
Для будівель II і III ступенів стійкості до вогню дозволяється використання панелей покриттів з утеплювачами з важкогорючих матеріалів, захищених з кожного боку вогнетривкими матеріалами.
Для з’єднаних покриттів дозволяється використання важкогорючих утеплювачів по металевим або азбестоцементних листів, без влаштування протипожежних поясів ».
Характеристика по возгораемости
Під впливом вогню
або високої температури не засмагати, чи не тліють і не обвуглюються
Під впливом вогню
або високої температу-
ри загоряються, попелиці-
ють або обвуглюються і
продовжують горіти або
тліти виключно при нали-
них від вогню штука-
ності джерела вогню, а
катуркой або про-

14. Штукатурка стен по СНиП ч.III.Штукатурка под плитку.Уровни качества поверхности.

після видалення источни-
лицювання з НЄСГР-
ка вогню горіння і попелиці-
Під впливом вогню
або високої температу-
матеріалів, не за-
ри загоряються або
захищеності від вогню
тліють і продовжують го-
або високих тим-
реть або тліти після видалення джерела вогню
Примітки: 1. До неспаленим матеріалів відносяться всі природні і штучні неорганічні матеріали, а ще використовуються в будівництві метали.
2. До вогнестійкими відносяться матеріали, які складаються з негорючих і горючих складових, наприклад: асфальтовий бетон; гіпсові і деталі з бетону з органічними наповнювачами; глино-солом’яні матеріали при об’ємній вазі не менше 900 кг / м 3; деревина, піддана якісної просочення антипіренами; повсть, вимочений в розчині з глини; цементний фіброліт; полімерні та інші матеріали, що відповідають вимогам характеристики важкогорючих матеріалів.
3. До горючих відносяться всі органічні матеріали, не піддані якісної просочення антипіренами і спаленні полімери.
4. При захисті горючих конструкцій плитами з негорючих матеріалів шви між плитами повинні бути наповнені розчином для будівельних робіт ».
Норми будівництва і правила
Вимоги до протипожежної безпеки. Головні положення проектування
Натомість глави СНиП Н-А. 3 вид. 1954 року і Н 102-54 вид. 1959 р.
Держком Ради Міністрів СРСР у справах будівництва

1. Область використання

1.1. Дана глава містить основні вимоги до протипожежної безпеки, які вважаються загальними і поширюються на проектування знову споруджуваних або реконструйованих споруд і будівель.
1.2. Під час проектування генеральних планів промислових і сільськогосподарських підприємств, планування і забудови населених місць, житлових, громадських, додаткових і будівель для виробництва і споруд, протипожежного водопостачання, опалення та вентиляції повинні бути також виконані вимоги до протипожежної безпеки, викладені у відповідних розділах СНиП.
1.3. Під час проектування унікальних споруд та будівель, підприємств, що мають вузько галузеві особливості, а ще не постійних споруд і будівель, які розраховані на термін служби не більше 5 років, крім справжніх ключових положень, слід керуватися відповідними вказівками з проектування таких підприємств, споруд та будівель.
1.4. Реальні головні положення не поширюються на проектування підземних споруд і будівель (шахт, гірничих виробок і т. П.).

2. Стійкість до вогню БУДИНКІВ, СПОРУД ТА КОНСТРУКЦІЙ

2.1. Будівельні роботи за ступенем займистості поділяються на 3 групи відповідно до табл. 1.
Таблиця 1 Групи займистості матеріалів для будівництва і конструкцій
Характеристика по возгораемости
Під впливом вогню або високої температури не засмагати, чи не тліють і не обвуглюються
З негорючих матеріалів
Під впливом вогню або високої температури з великими труднощами загоряються, тліють або обвуглюються і продовжують горіти або тліти тільки якщо є наявність джерела вогню, а після видалення джерела вогню горіння або тління закінчується
З важкогорючих матеріалів, а ще з горючих матеріалів, захищених від вогню штукатуркою або обробкою з негорючих матеріалів
Під впливом вогню або високої температури спалахують або тліють і продовжують горіти або тліти після видалення джерела вогню
З горючих матеріалів, не захищених від вогню або високих температур
Примітки: 1. До неспаленим матеріалів відносяться всі природні і штучні неорганічні матеріали, а ще використовуються в будівництві метали.
затверджено Держкомітетом
Ради Міністрів СРСР

і радянської архітектури

у справах будівництва
13 грудня 1962 р.
2.2. Межа стійкості до вогню будівельної конструкції встановлюється періодом часу (в год) від початку перевірки конструкції на стійкість до вогню до появи одного з таких ознак;
освіти в конструкції наскрізних тріщин;
збільшення температури на не обігрівається-мій поверхні конструкції в середньому більш ніж на 140 ° С або в самої різної точці цієї поверхні більше ніж на 180 ° С, якщо порівнювати з температурою конструкції до перевірки,
або більше 220 ° С незалежно від температури конструкції до перевірки;
втрати конструкцією несучої здатності (обвалення).
Межі стійкості до вогню і групи займистості будівельних конструкцій наведені в додатку 1.
Примітки: 1. При вогневих випробуваннях зовнішніх вогнетривких стін освіту наскрізних тріщин або досягнення перерахованих у цьому пункті температур на поверхні, протилежної впливу вогню, за ознака настання межі стійкості до вогню не приймаються.
2. Для підвісних і самонесучих рейкових складальних панелей за ознака втрати несучої здатності необхідно також приймати руйнування вузлів кріплення панелей до конструкцій несучого типу будівлі,
2.3. Ступінь стійкості до вогню споруд і будівель відрізняється групою займистості і межею стійкості до вогню їх частин. Споруди та будівлі по стійкості до вогню діляться на п’ять ступенів.
Залежно від необхідного ступеня стійкості до вогню споруд і будівель групи займистості і дуже маленькі межі стійкості до вогню частин будівель або споруд приймаються згідно табл. 2.
2. До вогнестійкими відносяться матеріали, які складаються з негорючих і горючих складових, наприклад: асфальтовий бетон; гіпсові і деталі з бетону з органічними наповнювачами; глиносолом’яних матеріали при об’ємній вазі не менше 900 кг / м а; цементний фіброліт; деревина, піддана якісної просочення антипіренами; повсть, вимочений в розчині з глини і ін.
3. До горючих відносяться всі органічні матеріали, не піддані якісної просочення антипіренами.
4. При захисті горючих конструкцій плитами з негорючих матеріалів шви між плитами повинні бути наповнені розчином для будівельних робіт.
Групи возгораемости і дуже маленькі межі стійкості до вогню частин будівель або споруд в ч
Ступінь стійкості до вогню будівель чи споруд
Частини будівель або споруд
несучі та самонесучі стіни, стіни сходових клітин, колони
заповнення фахверка каркасних стін і підвісні рейкові складальні панелі
міжповерхові і перекриття між верхнім поверхом і горищем
Примітки: 1. Використання відкритих металоконструкцій у виробничих будівлях підприємств промисловості регламентується главою СНиП I1-M.2-62 «Будинки для виробництва підприємств промисловості. Норми проектування ». У будівлях громадського значення використання відкритих металоконструкцій дозволяється для покриттів приміщень прольотами 12 м і більше.
2. Для самонесучих стін, які використовуються в .кар
каснемся будівлях, жорсткість і стійкість яких забезпечується каркасом, межі стійкості до вогню, зазначені в табл. 2, можуть бути зменшені на 50%.
3. Для будівель II ‘і III ступенів стійкості до вогню дозволяється використання підвісних рейкових складальних панелей із заповненням вогнестійкими утеплювачами (цементним фіброліту та іншими рівнозначними по возгораемости матеріалами), захищеними з кожного боку вогнетривкими матеріалами.
Для одноповерхових будівель III ступеня стійкості до вогню, крім будівель видовищних підприємств і дитячих установ, дозволяється використання підвісних рейкових складальних панелей із заповненням спалимими утеплювачами за умов захисту їх з кожного боку вогнетривкими матеріалами.
4. Межі стійкості до вогню ригелів конструкцій рамного типу приймаються по графі «Міжповерхові і перекриття між верхнім поверхом і горищем" табл. 2.
5. Межі стійкості до вогню несучих перегородок
приймаються за графою «Несучі і самонесучі стіни, стіни сходових клітин, колони" табл. 2.
6. Збільшення меж стійкості до вогню або груп займистості однієї або декількох конструкцій не вважається достатнім для віднесення споруди або будівлі до більш великій мірі стійкості до вогню.
7. Не дозволяється пристрій з пустотами кар-, каснемся стін або перегородок, зроблених з горючих матеріалів, а ще з горючих матеріалів, захищених негорючими матеріалами.
2.4. Обрешітку дахів і кроквяні системи в будівлях з горищними поверхами, а ще перегородки (щитові засклені або зі сіткою зі сталі при висоті глухий здебільшого не більше 1,2 м від підлогового рівня), підлоги і стінну обробку (панелі і т. П.), двери-, ворота, плетіння вікон і ліхтарів в будівлях усіх ступенів стійкості до вогню дозволяється виконувати спалимими, крім дверей, воріт, кришок люків і наповнення прорізів вікон у протипожежних перешкодах, а ще крім випадків, перелічених у п. 3.6 цієї глави СНиП.
Примітка. У приміщеннях, де робляться, використовуються або зберігаються вогненебезпечні або горючі рідини, підлоги зобов’язані проводиться з негорючих матеріалів.
2.5. Покрівлі з’єднаних покриттів в будівлях усіх ступенів стійкості до вогню дозволяється виконувати спалимими.
Покрівлі в будівлях з горищними поверхами III-V ступенів стійкості до вогню дозволяється виконувати спалимими, а в будівлях I і II ступенів вогнестійкості до огню- тільки вогнетривкими.
При вогнетривких дахових конструкціях дозволяється використання горючих матеріалів для покрівлі, незалежно від ступеня стійкості до вогню будівлі.
Примітки: 1. Використання горючих покрівель по горючих підставах при розміщенні будівель ближче 30 м від шляхів залізниці організованого руху поїздів з паровозами, які працюють на твердому паливі, забороняється.
2. Використання покрівель з тесу, шігласа, дерев’яних м’яких черепиці, очерету, стружки, тріски та Соломи не дозволяється, крім випадків, перелічених у відповідних розділах СНиП.
3. Для з’єднаних покриттів дозволяється використання горючого матеріалу для утеплення по згорає основи за умов поділу матеріалу для утеплення вогнетривкими протипожежними поясами шириною 50 см на відсіки площею не більше 2000 м 2. Використання матеріалу для утеплення з важкогорючих матеріалів дозволяється без влаштування протипожежних поясів,
2.6. Несучі деталі сходів в будівлях I, II і III ступенів стійкості до вогню повинні
бути вогнетривкими з межею стійкості до вогню не менше 1,5 год, крім випадків, перелічених у відповідних розділах СНиП.
2.7. У будівлях I і II ступенів стійкості до вогню перекриття над підвальними або нижніми поверхами приймаються по табл. 2 за графою «Міжповерхові і перекриття між верхнім поверхом і горищем».
У будинках III ступеня стійкості до вогню при важкогорючих перекриттях над першим і встановленими вище поверхами, перекриття над підвальними і нижніми поверхами повинні бути вогнетривкими з межею стійкості до вогню не менше 1 ч.
У випадках, коли над першими і встановленими вище поверхами приймаються вогнетривкі перекриття, межі стійкості до вогню перекриттів над підвальними і нижніми поверхами повинні бути аналогічними, як і для вишерас-положеннях поверхів.
У будинках IV і V ступенів стійкості до вогню перекриття над підвальними або нижніми поверхами дозволяється влаштовувати вогнестійкими з межею стійкості до вогню не менше 0,75 год.
Примітка. Розташування в підвальних і цокольних поверхах складів для зберігання целулоїду і виробів з нього, кіноплівки на нітрооснові і т. П, матеріалів забороняється.
2.8. Шахти і приміщення машинних відділень підйомних механізмів повинні бути огороджені вогнетривкими перегородками і перекриттями з межею стійкості до вогню не менше 1 ч.
Примітки: 1. Дозволяється огородження металевими сітками шахт пасажирських підйомних механізмів, наявних в сходових клітках.
2. Шахти і приміщення машинних відділень підйомних механізмів, що розташовуються поза будівлею, дозволяється виконувати з негорючих матеріалів з межею стійкості до вогню НЕ мецее 0,25 ч,

3. Вогнетривкі ПЕРЕПОНИ до будівель і споруд

3.1. До протипожежних перешкод відно «сятся вогнетривкі стіни (брандмауер) і перекриття.
3.2. Вогнетривкі перепони повинні бути вогнетривкими і мати межі стійкості до вогню згідно табл. 2 і пп. 2.7, 2.8, і 3.11 цієї глави СНиП, а ще вказівкам, викладеним у відповідних розділах СНиП.
3.3. Заповнення прорізів (двері, ворота, кришки люків, вікна та ін.) В протипожежних перешкодах має бути неспаленим або вогнестійкими і мати межу стійкості до вогню не менше 1,5 год.
Примітки: I. Площа проемов.® протипожежній перешкоді не повинна бути більше 25% її площі.
2. Вогнетривкі двері і ворота повинні бути обладнані пристроями для самозачинення.
3. Заповнення світлових прорізів повинно бути не-що відкривається і виконано у відповідність до вимог, зазначених у пп. 20-24 додатка \.
3.4. Вогнетривкі стіни повинні спиратися на фундаменти і будуватися на всю висоту, ділячи спаленні і важкозгораємі покриття, перекриття, ліхтарі і інші конструкції споруди або будівлі і підніматися над спалимої покрівлею не менше ніж на 60 см і над неспаленої покрівлею — на 30 см.
Вогнетривкі стіни, розташовувані на відстані менше чотирьох метрів від горючих або важкогорючих торців ліхтарів, повинні підтримувати розміри ліхтарів тому не менш, ніж на 60 і 30 см.
Примітки: 1. У будівлях з монолітно бетонними каркасами з замоноліченими і захищеними в вузлах сполуками арматури вогнетривкі стіни дозволяється ставити конкретно на конструкції каркаса, причому межа стійкості до вогню каркаса в комбінуванні з його заповненням повинен бути не менше межі стійкості до вогню, встановленого в табл . 2 для протипожежних стін.
2. При вогнетривких покриттях і дахах вогнетривкі стіни можуть не поділяти покриття і даху і не перевищувати покрівлю незалежно від групи займистості покрівлі,
3.5. При розподілі на відсіки будівель IV і V ступенів стійкості до вогню протипожежними поверхнями стін останні повинні виступав за зовнішню площину стін, за карнизи н звіси дахів не менше ніж на 30 см і відповідати вказівкам п. 3.4 цієї глави СНиП. Підтримують зовнішню площину стін гребені дозволяється замінювати протипожежними зонами в стінках і карнизах шириною в плані не менше 1,8 м з тієї й іншої сторін протипожежної стіни.
3.6. Якщо протипожежна стіна влаштовується в місцях прилягання однієї частини будинку до іншої під кут, то горизонтальне відстань між найближчими гранями прорізів, розміщених на сусідніх стінах, має бути не менше чотирьох метрів. При відстані менше чотирьох метрів подібні отвори в негорючих стінах повинні захищатися протипожежними дверима і вікнами з межами стійкості до вогню 0,75 ч.
3.7. Вогнетривкі стіни зобов’язані розраховуватися на стійкість в разі однобічного обвалення під час пожежі перекриттів, покриттів і інших конструкцій споруди або будівлі і в зв’язку з цим потенційного найбільш невигідного перерозподілу навантажень і зусиль (ексцентріцітетов).
3.8. Перетинання протипожежних перешкод вентиляційними повітряними каналами забороняється крім випадків, перелічених у розділі СНиП II-Г.7-452 «Опалення, система вентиляції та повітряне кондиціювання. Норми проектування ». В такому випадку протипожежними потрібно вважати перекриття, між якими спілкувався площа поверхів, що перетинаються повітряними каналами, перевершує найбільшу допустиму площу між протипожежними поверхнями стін, встановлену табл. 3 глави СНиП II-M.2-62 «Будинки для виробництва підприємств промисловості. Норми проектування ».
3. 9. У протипожежних стінах дозволяється влаштовувати вентиляційні та димові канали для того, щоб в місцях проходження каналів протипожежна стіна мала не менше необхідної межі стійкості до вогню.
3.10. При перетині протипожежних перешкод різними комунікаціями, нещільності між комунікаціями і перешкодами повинні кріпитися щільно розчином для будівельних робіт.
3. II. Вогнетривкі тамбури-шлюзи зобов’язані проводиться з негорючих матеріалів і мати межі стійкості до вогню не менше 1 ч. Прорізи в подібних тамбурах повинні захищатися протипожежними дверима з межею стійкості до вогню не менше 0,75 год.

4. ЕВАКУАЦІЯ Людей З БУДИНКІВ І ПРИМІЩЕНЬ

4.1. На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість безпечної евакуації присутніх в будівлі людей через евакуаційні виходи. Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть:
а) з приміщень цокольного поверху назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, сходову клітку;
б) з приміщень будь-якого поверху, крім першого, в приміщення коридору або прохід, що веде до сходової клітки або конкретно в сходову клітку, що має самостійний вихід назовні або через вестибюль;
в) з приміщення в приміщення знаходяться по сусідству в тому ж поверсі, забезпечені виходами, зазначеними в підпунктах «а» і «б» цього пункту, крім випадків, обумовлених в главі СНіП П-М.2-62 «Будинки для виробництва підприємств промисловості . Норми проектування ».
4.2. Спілкувався ширина сходових прольотів все залежить від кількості людей, які перебувають на найбільш населеному поверсі, крім першого, а ще ширина дверей, коридорів або проходів на шляхах евакуації у всіх поверхах повинні братися в розрахунку не менше 0,6 м на 100 чоловік.
Примітки: 1. Найменша ширина сходових прольотів, коридорів або проходів, в залежності від призначення будівель, .монтіруется у відповідних розділах СНиП.
2. Найменша ширина евакуаційних дверей повинна бути 0,8 м.
Висота дверей і проходів на шляхах евакуації повинна бути в чистоті не менше двох метрів. Для проходів, що ведуть у підвальні або нижні поверхи, ця висота можна зробити менше до 1,9 м, а для входу на горищний поверх-до 1,5 м,
4.3. Ширина сходових прольотів повинна бути не більше 2,4 м між поверхнею стіни і перилами або між 2-ма поручнями.
4.4. Ширина майданчиків сходів повинна бути не менше ширини маршу.
Ширина майданчиків сходів перед входами до ліфтів з розчиняються дверима повинна бути не менше 1,6 м.
4.5. Устрій сходів гвинтового типу, розрізних майданчиків і забежних сходинок на шляхах евакуації не дозволяється, крім випадку, встановленого в главі СНіП П-Л.1-62. «Будинки житлового фонду. Норми проектування ».
4.6. Кількість евакуаційних виходів з будівель і приміщень повинно бути як мінімум кілька, крім випадків, перелічених у відповідних розділах СНиП. Евакуаційні виходи повинні знаходитися розосередження.
Кожне приміщення у якого площа понад 300 м 2, розміщене в підвальному або першому поверсі, повинно мати як мінімум кілька евакуаційних виходів. При площі під
вального або нижнього приміщення до 300 м г з нього дозволяється влаштування одного виходу.
При відсутності в підвальних або цокольних приміщеннях горючих матеріалів дозволяється застосовувати в якості виходів з них загальні сходові клітки. Якщо є наявність в підвальних або цокольних приміщеннях горючих матеріалів застосування для виходів загальних сходових кліток дозволяється лише за умови пристосування для даних приміщень відокремленого виходу назовні, відокремленого від іншої частини-сходової клітки глухими вогнетривкими конструкціями огорожі з межею стійкості до вогню не менше 1 ч.
При числі працюючих в підвальному або приміщенні цоколя не більш 15 осіб дозволяється застосування в якості другого виходу люків з вертикальними сходами, а ще вікон розмірами не менше 0,75X1,5 м за умов влаштування спеціалізованих пристроїв, що полегшують вихід через вікна; кришки люків повинні мати межу стійкості до вогню не менше 0,75 год.
4.7. Двері, які призначаються для евакуації, повинні відкриватися в напрямку виходу з будівлі.
Примітки: 1. Двері, що виходять на балкони та площадки, що призначаються для евакуації, двері з приміщень з кількістю одночасного перебування
не більш 15 осіб, а ще двері з комор площею не більше 200 м 2 і санітарних вузлів дозволяється влаштовувати відкриваються в середину приміщень.
2. Пристрій розсувних і піднімальних дверей на шляхах евакуації не дозволяється. Револьверні двері дозволяється влаштовувати за умов дублювання їх розчиняються дверима.
4.8. У будівлях заввишки більше десяти метрів з горищними поверхами повинні передбачатися входи на горищні поверхи зі сходових кліток п’маршовим сходам або вертикальним сходах з металу з площадками перед входами на горищні поверхи. Кількість входів на горищні поверхи повинно бути як мінімум кілька, які влаштовуються з крайніх сходових кліток. Прорізи для входу на горищні поверхи повинні захищатися протипожежними дверима з межею стійкості до вогню не менше 0,75 год.
Примітки: 1. У будинках заввишки до п’яти поверхів включно дозволяється пристрій входів на горищні поверхи зі сходових кліток через люки по закріплений * ним металевих драбинах. Прорізи люків повинні захищатися кришками з межею стійкості до вогню не менше 0,75 год. Розміри люків повинні бути не менше 0,6 X 0,8 ж.
2. У будинках заввишки три і більше поверхів з суміщеними покриттями повинні бути враховані виходи на покрівлю зі сходових кліток в розрахунку один вихід на кожні повні або неповні 1000 ж 2 площі покриття, крім випадку, встановленого в главі СНіП І-М. 2-62 «Виробничі завдання підприємств промисловості. Норми проектування ».
4.9. Сходові клітки, які застосовуються для евакуації, в основному, повинні бути закритими і висвітлюються справжнім світлом через вікна в стінах зовні, крім випадків, перелічених у відповідних розділах СНиП.
У сходових клітках не повинно бути робочих, складських та іншого призначення приміщень, виходів з шахт вантажних ліфтів, промислових газових магістралей, трубо-проводів з вогненебезпечними та горючими рідинами, а ще опалювальних систем та іншого обладнання, що утворюють місцеві виступи з площини стін на висоті до 2 ж від поверхонь проступів сходів і майданчиків сходових кліток.
Примітки: 1. Пристрій прорізів, крім дверних, у внутрішніх стінах сходових кліток забороняється.
2. Двері, що ведуть з приміщень і коридорів в сходові клітки, в положенні "відкрито" не повинні зменшувати розрахункову ширину маршів і сходових площадок.
3. Дозволяється пристрій в сходових клітинах |под маршами першого, нижнього або підвального поверхів приміщень для вузлів управління централізованого опалення, для водомірних вузлів і електрощитових, огороджувальних поверхнями стін або перегородками з негорючих матеріалів.
4.10. Зовнішні пожежні сходи, ‘перед * призначаються для евакуації людей, повинні повідомлятися з приміщеннями через площадки або балкони, які влаштовують на рівні евакуаційних виходів, і мати огородження висотою 0,8 м.
Похилий кут подібних сходів повинен бути не більше 45 °, а їх ширина не менше 0,7 м.
Допустимість пристрою і застосування подібних сходів в якості других евакуаційних виходів з будівель, споруд і приміщень вказана у відповідних розділах СНиП.
4.11. Зовнішні пожежні драбини, призначені для підйому особового складу пожежних команд на покрівлі житлових, громадських і додаткових будівель, враховувати не слід, якщо входи на горищні поверхи або суміщені покриття виконані відповідно до вимог п. 4.8 цієї глави. Необхідність улаштування подібних сходів для підйому на покрівлі будівель для виробництва вказана в главі СНіП II-M.2-62 «Будинки для виробництва підприємств промисловості. Норми проектування ».
4.12. Мансардні вікна для освітлення і провітрювання горищних поверхів, а ще для виходу на дах повинні передбачатися в кожному горищі або в усіх частинах горищного поверху, відокремленої протипожежною стіною. Розміри стулок мансардного вікна повинні бути не менше 0,6 X 0,8 м.
МЕЖІ Стійкості до вогню І груп займистості БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий