Сніп ii-21-75 стройсовети

СНиП II-21-75. Бетонні та армовані конструкції

1 Загальні вказівки
Головні розрахункові вимоги
Додаткові вимоги з проектування попередньо-напружених конструкцій
2 Матеріали для бетонних і армованих конструкцій
Нормативні та розрахункові характеристики бетону
Нормативні та розрахункові характеристики арматури
3. Розрахунок елементів бетонних і армованих конструкцій за граничними станами першої групи
Розрахунок елементів виконаних з бетону по своїй міцності
Розрахунок монолітно бетонних елементів по своїй міцності
Розрахунок по своїй міцності перетинів, нормальних до поздовжньої осі елемента
Згинальні деталі прямокутного, таврового, двотаврового, кільцевого перетину
Позацентрово-стислі деталі прямокутного і кільцевого перерізів
Позацентрово-розтягнуті деталі перетину з прямими кутами
Загальний випадок розрахунку (при будь-яких перетинах, зовнішніх зусиллях і будь-якому армуванні)
Розрахунок по своїй міцності перерізів, нахилених до поздовжньої осі елемента
Розрахунок перерізів, нахилених до поздовжньої осі елемента, на дію поперечної сили
Розрахунок перерізів, нахилених до поздовжньої осі елемента, на дію згинального моменту
Розрахунок по своїй міцності просторових перерізів (деталі, які працюють на кручення з вигином)
Деталі перетину з прямими кутами
Розрахунок монолітно бетонних елементів на районне дію навантажень
Розрахунок на районне стиснення
Розрахунок на продавлювання
Розрахунок на відрив
Розрахунок заставних деталей
Розрахунок монолітно бетонних елементів на витривалість
4. Розрахунок елементів армованих конструкцій за граничними станами другої групи
Розрахунок монолітно бетонних елементів по появі тріщин
Розрахунок по появі тріщин, нормальних до поздовжньої осі елемента
Розрахунок по появі тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента
Розрахунок монолітно бетонних елементів з розкриття тріщин
Розрахунок по розкриттю тріщин, нормальних до поздовжньої осі елемента
Розрахунок по розкриттю тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента
Розрахунок монолітно бетонних елементів по закриттю тріщин
Розрахунок по закриттю тріщин, нормальних до поздовжньої осі елемента
Розрахунок по закриттю тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента
Розрахунок елементів армованих конструкцій за деформаціями
Визначення кривизни монолітно бетонних елементів на ділянках без тріщин в розтягнутій зоні
Визначення кривизни монолітно бетонних елементів на ділянках з тріщинами в розтягнутій зоні
5. Конструктивні вимоги
Дуже маленькі розміри перетину елементів
Захисний шар бетону
Дуже маленькі відстані між стрижнями арматури
Анкеровка ненапрягаемой арматури
Поздовжнє армування елементів
Поперечний армування елементів
Зварні з’єднання арматури
Стики ненапрягаемой арматури внапуск (без зварювання)
Стики елементів конструкцій які збираються
Окремі конструктивні вимоги
Додаткові вказівки по конструюванню попередньо-напружених монолітно бетонних елементів
Додаток 1. Класифікація і область використання бетонів
Додаток 2. Розрахунок елементів перетину з прямими кутами на дію стискає поздовжньої сили N
Додаток 3. Дані по арматурним сталей
Додаток 4. Області використання вуглецевих сталей для закладних деталей монолітно бетонних і конструкцій з бетону
Додаток 5. Основні типи зварних з’єднань стрижневий арматури
розроблено: ВНІПІТеплопроект
розроблено: МГМИ
розроблено: НДІЗБ
розроблено: Профспілка будівництва і промисловості матеріалів для будівництва
розроблено: Федслужба Росії по гідрометеорології та моніторингу зовнішнього середовища
розроблено: ЦНІІпромзданій
прийнято: Державна податкова служба РФ
прийнято: ПНИИИС Держбуду СРСР
прийнято: Стройиздат
затверджено: ВНІПІтеплопроект Мінмонтажспецбуду СРСР 24.11.1975
затверджено: Держбуд СРСР (Держком Ради Міністрів СРСР у справах будівництва) 24.11.1975
затверджено: Центральне бюро НТІ 24.11.1975

СНиП II-21-75

Бетонні та армовані конструкції

Сніп ii-21-75 стройсовети

«Е ственную КС — НТСОВЕТА МІНІСТРІВ СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА
Норми будівництва І ПРАВИЛА
? АРСТВЕННИЙ КОМІТЕТ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА ЮІ СРСР)
Норми будівництва І ПРАВИЛА

і армовані конструкції
Затверджено постановою Г ос ідарст венного комітету у справах будівництва від 24 листопада 1975 р М 196
Ізі! 5в2І »з Cl.t? -St ВССТ Й / 3 VxCV.WLH ЕСТ JT — * / С. Л
Іейсйсгп і u ci fe до:; т. й ЕЛ ч -: Іс.
• Д9Я8Г: ГТ »У»
ОСЬ о- «М
Ізіеяегаз і tot.ee, RC; T.ihS’PoT /P.cf.fo ЕЛ 9-86 * / 5 — /?.
Ігісмга і доз. З 047 (01) 76
Інструкт.-нормат., Ill вип, -1.2-76
(G; Самвидав, 1976
Держком Ради Міністрів СРСР у справах будівництва (Держбуд СРСР)
Норми будівництва і правила
Бетонні та армовані конструкції
На заміну СНиП 11-В.ИВ * СНіП I-B.3-62, СНиП I-B.1-62, розділів 4 і 7 СНиП І-І.9-62, СН 254-63,
1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1. Норми цієї глави необхідно виконувати під час проектування бетонних і армованих конструкцій будівлі та споруді, що працюють при систематичному впливі температур не вище 50 ° С і не нижче мінус 70 ° С.
Примітки: 1. Норми цієї глави нс поширюються иа проектування бетонних і армованих конструкцій гідротехнічних споруд, мостів, транспортних тунелів, труб під насипами. покриттів автомагістралей і аеродромів, а ще конструкцій, вироблених з дрібнозернистого, особливо важкого і особливо легкого бетонів, бетонів на гіпсовому і спеціалізованих в’яжучих, на напружуючому немейте, на спеціалізованих заповнювачах, а ще на вапняному і змішаних в’яжучих, крім використання їх в легкому бетоні ( див. додаток 1 табл. 1 «Класифікація і області використання бетонів»).
2. У конструкціях, що проектуються згідно з реальною главою, дрібнозернистий бетон використовується виключно для наповнення швів в збірних конструкціях, для захисту від іржі і забезпечення зчеплення з бетоном напруженої арматури, що розташувалася в каналах. пазах і на поверхні конструкції, а ще для захисту від іржі сталевих закладних деталей.
1.2. Проектування бетонних і армованих конструкцій споруд і будівель, які призначені для роботи в умовах агресивного середовища і дуже великий вологості, має вестися з урахуванням додаткових тре
бований. пропонованих главою СНіП по захисту будівельних конструкцій від іржі.
1.3. Розрахункова температура взимку повітря зовні приймається як середня температура навколишнього середовища найбільш холодної п’ятиденки в залежності від району будівництва згідно з главою СНиП по будівельній кліматології і геофізики. Розрахункові технологічні температури ставляться завданням на проектування.
Вологість повітря зовнішнього середовища встановлюється як середня відносна вологість повітря зовні найбільш жаркого місяця в залежності від району будівництва згідно з главою СНиП по будівельній кліматології і геофізики або як відносна вологість внутрішнього повітря приміщень, що обігріваються споруд і будівель.
1.4. Вибір конструктивних рішень повинен виконуватися виходячи з техніко-економічної корисності їх використання в певних умовах будівництва з урахуванням найбільшого зниження матеріаломісткості, трудомісткості і вартості будівництва, що досягається шляхом:
використання ефективних матеріалів для будівництва і конструкцій;
зниженні ваги конструкцій;
якнайповнішого застосування фізико-механічних параметрів матеріалів;
застосування тутешніх матеріалів для будівництва;
НДІ Ж Бом Держбуду СРСР
Держкомітету Ради Міністрів СРСР у справах будівництва від 24 листопада 1975 р Jft 196
1 січня 1977 р.
виконання вимог щодо економного витрачання важливих будматеріалів.
1.5. Під час проектування споруд і будівель повинні братися конструктивні схеми, що забезпечують достатню міцність, стійкість і просторову незмінюваність споруд і будівель в загальному, а ще індивідуальних конструкцій на всіх етапах будівництва та експлуатації.
1.6. Деталі конструкцій які збираються зобов’язані відповідати умовам механізованого виготовлення на спеціальних підприємствах.
При підборі елементів конструкцій які збираються повинні передбачатися переважно попередньо-напружені конструкції з дуже міцних бетонів і арматури, а ще конструкції з бетонів на пористих заповнювачах і легкого бетону там, де їх використання не вичерпується вимогами інших нормативних документів.
Розумно укрупнювати деталі конструкцій які збираються наскільки це дають можливість підйомність вантажу монтажних механізмів, умови виготовлення і транспортування.
1.7. Для конструкцій з моноліту необхідно передбачати уніфіковані розміри, що дозволяють використовувати інвентарну опалубку, а ще укрупнені просторові каркаси з арматури.
1.8. У збірних конструкціях велика увага повинна бути звернена на надійність і довговічність з’єднань.
Конструкції вузлів і з’єднань елементів повинні забезпечувати хорошу передачу зусиль, надійність самих елементів в зоні стику, а ще зв’язок додатково укладеного бетону в стику з бетоном конструкції за допомогою самих різних конструктивних і технологічних заходів.
1.9. Бетонні деталі використовуються в конструкціях, які працюють переважно на стиск, коли ексцентріцітети поздовжньої сили відносно центра ваги перерізу не перевищують величин, перерахованих в п. 3.3 цієї глави.
Згинальні бетонні деталі дозволяється застосовувати тоді, коли вони лежать на суцільній основі, а ще, як виняток, в інших випадках за умов, що вони розраховуються на навантаження лише від своєї ваги і під ними не як правило перебувати люди і обладнання.
Примітка. Конструкції розглядаються як бетонні, якщо їх надійність і стадії експлуатації забезпечується одним бетоном.
1.10. Чисельні значення наведених в цьому розділі розрахункових характеристик бетону та арматури, гранично допустимих величин ширини розкриття тріщин і прогинів використовуються тільки під час проектування; для оцінки якості конструкцій необхідно керуватися вимогами відповідних державних стандартів і нормативних документів.
Головні РОЗРАХУНКОВІ Вимоги
1.11. Бетонні та армовані конструкції повинні задовольняти вимогам розрахунку за несучою здатністю (граничні стани першої групи) і по придатності до нормальної експлуатації (граничні стани другої групи).
а) Розрахунок за граничними станами першої групи повинен забезпечувати конструкції від:
крихкого, в’язкого або іншого характеру руйнування (розрахунок по своїй міцності з урахуванням в потрібних випадках прогину конструкції перед руйнуванням);
втрати стійкості конструкційної форми (розрахунок на стійкість тонкостінних конструкцій і т. п.) або її положення (розрахунок на перекидання і ковзання підпірних стін, внецентренно-навантажених високих фундаментів, розрахунок на спливання глибоких або підземних резервуарів, водонапірних установок і т. п.) ;
втомного руйнування (розрахунок на витривалість конструкцій, присутніх під впливом неодноразово повторюваного навантаження — рухомий або пульсуючого: підкранових балок, шпал, рамних фундаментів і перекриттів під певні неврівноважені машини і т. п.);
руйнування під спільним впливом силових факторів і несприятливих впливів навколишнього середовища (періодичного або систематичного впливу агресивного середовища, дії поперемінного заморожування і відтавання і т. п.).
б) Розрахунок за граничними станами другої групи повинен забезпечувати конструкції від:
появи тріщин, а ще їх надмірного або тривалого розкриття (якщо по ус-
ловіям експлуатації освіту або довгий розкриття тріщин недозволено);
надмірних переміщенні (прогинів, кутів повороту, кутів перекосу і коливань).
1.12. Розрахунок за граничними станами конструкції в загальному, а ще індивідуальних се елементів повинен, в основному, виконуватися для всіх стадій: виготовлення, транспортування, будівництва та експлуатації, при цьому схеми розрахунків зобов’язані відповідати прийнятим конструктивним рішенням.
Розрахунок по розкриттю тріщин і за деформаціями дозволяється не робити, якщо на підставі дослідної перевірки або практики використання армованих конструкцій встановлено, що величина розкриття в них тріщин на всіх етапах, зазначених у цьому пункті, не перевищує гранично допустимих величин і жорсткість конструкцій в стадії експлуатації достатня.
1.13. Величини навантажень і впливів, значення коефіцієнтів перевантажень, коефіцієнтів сполучень, а ще підрозділ навантажень на часті і тимчасові — тривалі, нетривалі, особливі — повинні братися відповідно до вимог глави СНіП щодо навантажень та впливів.
Навантаження, що враховуються при расчітиваніі за граничними станами другої групи, повинні братися відповідно до вказівок пп. 1.17 і 1.21 цієї глави. При цьому до тривалих навантажень необхідно відносити частину повної величини нетривалих навантажень, обумовлених в главі СНіП по навантаженнях і впливам, а вводиться в розрахунок недовга навантаження приймається зменшеною на величину, яка врахована в довгої навантаженні. Коефіцієнти сполучень і інші коефіцієнти зниження навантажень відносяться до повної величини нетривалих навантажень.
Для незахищених від радіації сонця конструкцій, які призначені для роботи в кліматичному підрайоні IVA згідно з главою СНиП по будівельній кліматології і геофізики, при расчітиваніі повинні передбачатися температурні кліматичні впливи.
1.14. При расчітиваніі елементів конструкцій які збираються на вплив зусиль, що з’являються при їх підйомі, транспортуванні та моітаже, навантаження від своєї ваги елемента слід вводити в розрахунок з показником динамічності, що дорівнює: 1,8-при транспортуванні; 1,5 -при підйомі і монтажі.
В даному випадку показник перевантаження до
навантаженні від своєї ваги елемента не вводиться.
Для вищевказаних коефіцієнтів динамічності дозволяється приймати дуже низькі значення, якщо це підтверджено досвідом використання конструкцій, проте не нижче 1,25.
1.15. Збірно-монолітні конструкції, а ще конструкції з моноліту з несучої арматурою повинні розраховуватися по своїй міцності, появи і розкриття тріщин і за деформаціями для наступних 2-ух стадій роботи конструкції:
а) до набуття бетоном, покладеним на місці застосування конструкції, заданої міцності — на вплив навантаження від своєї ваги цього бетону та інших навантажень, які діють на цьому етапі будівництва конструкції;
б) після набуття бетоном, покладеним на місці застосування конструкції, заданої міцності — на навантаження, які діють на даному етапі будівництва н при роботі конструкції.
1.16. Зусилля в статично невизначених конструкціях із залізобетону від навантажень і вимушених переміщень (внаслідок температурні зміни, вологи бетону, зміщення опор і т. П.) При расчітиваніі за граничними станами першої і другої групи слід, в основному, визначати з урахуванням непружних деформувань бетону та арматури і наявності тріщин, а ще з урахуванням в потрібних випадках деформованого стану як індивідуальних елементів, так і конструкції.
Для конструкцій, методика розрахунку яких з урахуванням непружних параметрів композиційного матеріалу з бетону і стали не розроблена, а ще для проміжних стадій розрахунку з урахуванням непружних параметрів композиційного матеріалу з бетону і сталі (ітераційні методи, метод поправочних коефіцієнтів і т. П.) Зусилля в статично невизначених конструкціях дозволяється визначати в припущенні їх лінійної пружності.
1.17. До тріщи нестійкості конструкцій (або їх частин) пред’являють вимоги відповідних категорій залежно від умов, в яких працює конструкція, і від варіанту використовуваної арматури:
а) 1-я категорія — Не дозволяється поява тріщин;
б) 2-я категорія-дозволяється обмежене по ширині короткострокове розкриття тріщин за умов забезпечення їх майбутнього хорошого закриття (затиснення);
в) 3-ю категорію — дозволяється обмежене по ширині краткоіременное н довгий розкриття тріщин.
Категорії вимог до тріщиностійкості армованих конструкцій все залежить
від умов їх роботи і виду арматури, а ще величини гранично допустимої ширини розкриття тріщин для елементів, які використовуються в умовах неагресивної середовища, наведені в табл. 1а.
Робочі умови конструкцій
Категорія вимог до тріщиностійкості армованих конструкцій та гранично допустима ширина нетривалого і тривалого розкриття тріщин в т.кр * в т.дл П Р * 4 Р «» Т УР «
стрижневий класів А-1, A-U і А-III
стрижневий класів А-1 V. Ат-IV. A-V і Ат-V; дротяної класів В-I і Вр-1
стрижневий класу Ат-VI; дротяної класів В-ll, Вр-11 н К-7 при діаметрі дротів і 4 мм і болев
дротяної класів В-П і Вр-11 при діаметрі дроту 3 мм, класу К-7 up і діаметрі дроту 3 мм і менше
1. Деталі, що сприймають тиск рідин або газів, а ще експлуатовані в груші нижче рівня грунтових вод
а) при повністю розтягнутому перерізі
Дт.кр-0,2 мм; Ят.жл-0.1 мм
б) при частково стиснутому перерізі
3-ю категорію; Дт.кр-0,3 мм;
3-ю категорію; вт.кр-0,3 мм;
2-я категорія; вт.кр-0,1 мм
2. Деталі сховищ сипучих тел. конкретно сприймають їх тиск
3-ю категорію; вт.кр-0,3 мм;
2-я категорія; вт.кр-0,05 мм
3. Інші компоненти, експлуатовані
а) на відкритому повітрі, і ще в грунті вище рівня ґрунтових вод
3-ю категорію; вт.кр-0,4 мм; втад-0,3 мм
2-я категорія; вт.кр-0,15 мм
2-я катеторня; вт.кр-0,05 ми
б) в приміщенні закритого типу
3-ю категорію; втжр-0,4 мм;
3-ю категорію; вт.кр-0,4 мм; втлл-0,3 мм
3-ю категорію; вт.кр-0,15 мм;
2-я категорія, вт.кр-0,15 мм
Навантаження, що враховуються при расчітиваніі армованих конструкцій але появі тріщин, їх розкриття або закриття, повинні братися згідно табл. 16.
Якщо в конструкціях або їх частинах, до тре-щнностойкості яких висувають вимоги 2-й і 3-й категорії, тріщини не з’являються при відповідних навантаженнях, перерахованих в табл. 16, їх розрахунок по нетривалого розкриття і по закриттю тріщин (для 2-ї категорії) або по нетривалому і тривалого розкриття тріщин (для 3-ї категорії) не проводиться.
Вищевказані категорії вимог до тріщиностійкості армованих конструкцій відносяться до нормальних і похилих до поздовжньої осі елемента тріщинах.
Щоб не було розкриття поздовжніх тріщин повинні братися конструктивні заходи (установка відповідної поперечної арматури), а для попередньо-напружених елементів, крім того, величини стискають стресів в бетоні в стадії попереднього обтиску повинні бути лімітування (див. П. 1.30 цього розділу).
Примітка. Під нетривалим розкриттям тріщин розуміється їх розкриття при дії постійних. тривалих н нетривалих навантажень, а під тривалим розкриттям — тільки постійних н тривалих навантажень.
1.18. На кінцевих ділянках попередньо-напружених елементів з арматурою без анкерних болтів в межах довжини зони передачі на-
Навантаження і ковффіііеіт перевантаження я. прийняті при расчітиваніі
кий до трсшііостой * кістки ЖеЛСЗОбеТоі-
по появі тріщин
Часті, тривалі і нетривалі навантаження при л>1 *
Часті, тривалі і нетривалі навантаження при п > 1 * (розрахунок відбувається для з’ясування необхідності перевірки | .про нетривалого розкриття тріщин і за їх закриття)
Часті, тривалі і нетривалі навантаження при л-1
Часті і тривалі навантаження при / 1-1
Часті, тривалі і кра * почасові навантаження при л-1 (розрахунок відбувається для з’ясування необхідності перевірки по розкриттю тріщин)
Часті і тривалі навантаження при л — 1
* Показник перевантаження я приймаєте * як при расчітиваніі по своїй міцності.
Примітки: 1. Тривалі і нетривалі warp) зим лріьімакмея з урахуванням вказівок п. 1.13 цієї глави.
2. Особливі іагруакі беруться до уваги в розрахунок * по появі тріщин в тих злучку, коли Мадіч тріщин призводить до катастрофічної) — положенню (вибух, пожежа і т. І.).
напружень (див. п. 2.30 цього розділу) забороняється появи тріщин при дії постійних, тривалих і нетривалих навантажень, що вводяться в розрахунок з показником перевантаження л = 1.
При цьому первинні напруги в арматурі але довжині зони передачі стресів приймаються линів-возрастающнмн від нуля до найбільших розрахункових величин.
Зазначене вище умова дозволяється не передбачати для частини перерізу, що розташувалася на його висоті від рівня центру тяжіння приведеного перерізу до розтягнутої від дії зусилля попереднього обтиску межі, якщо в даній частині перетину відсутня напружена арматура без анкерних болтів, а довжина зони передачі стресів не перевищує 2 / io (де то0 встановлюється по перетину у межі опори). При цьому необхідно виконувати вказівки а. 5.63 цього розділу.
1.19. Наприклад якщо стиснута при експлуатаційних навантаженнях зона попередньо-напружених елементів не забезпечена розрахунком в стадії виготовлення, транспортування та будівництва від появи тріщин, нормальних до поздовжньої осі, необхідно взяти до уваги зниження трещіностойкостн розтягнутої при роботі зони елементів, а ще збільшен
ня їх кривизни. Для елементів, що розраховуються на вплив неодноразово повторюваного навантаження, утворення подібних тріщин не дозволяється.
1.20. Для монолітно бетонних слабоарміро-Вапно елементів, якi характеризуються тим, що їх несуча здатність вичерпується спільно з появою тріщин в бетоні розтягнутої зони (див. П. 4.9 цієї глави), площа перерізу поздовжньої розтягнутої арматури повинна бути збільшена якщо порівнювати з необхідною в розрахунку за своєю міцності нс менш ніж на 15%.
1.21. Прогини елементів армованих конструкцій не повинні бути більше гранично допустимих величин, що встановлюються з урахуванням таких вимог:
а) технологічних (умови правильної роботи кранів, технологічних установок, машин і т. п.);
б) конструктивних (вплив сусідніх елементів, що лімітують деформації; необхідність витримування заданих ухилів і т. п.);
в) художніх (враження людей про придатність конструкції).
Величини гранично допустимих прогинів наведені в табл. 2.
1. Підкранові балки при кранах:
2. Перекриття з плоским по гол кому і деталі покриття при прогонах:
3. Перекриття з ребристим стелею і деталі сходів при прогонах:
4. Підвісні рейкові складальні панелі (при расчітиваніі з площини) при прогонах:
Визначення, прийняті в табл. 2: / — протягнуто балок йди плит; для консолей приймають 1 = 21 ,, де /, — виліт консолі.
Розрахунок прогинів повинен виконуватися: при скороченні технологічними або конструктивними вимогами — на дію постійних, тривалих і нетривалих навантажень; при скороченні художніми вимогами- на дію постійних і тривалих навантажень. При цьому показник перевантаження п приймається рівним одиниці. Для незахищених від радіації сонця конструкцій, які призначені для експлуатації в кліматичному підрайоні IVA згідно з главою СНиП по будівельній кліматології і геофізики, під час підрахунку переміщень варто мати на увазі температурні кліматичні впливи.
Для монолітно бетонних елементів, виконуваних з будівельним підйомом, значення гранично допустимих прогинів можуть бути збільшені на висоту будівельного підйому, ес
Чи це не вичерпується технологічними або конструктивними вимогами.
Для елементів покриттів сільськогосподарських будівель виробничого призначення, якщо їх прогини нс обходяться технологічними або конструктивними вимогами, гранично допустимі прогини приймаються рівними при прогонах: до б м — 1 / т прольоту, від б до J 0 м -4 см, більш Юм — по табл . 2.
Величини гранично допустимих прогинів для інших конструкцій, які не які передбачені табл. 2, ставляться з особливих вимог, однак при цьому вони не повинні бути більше Vieo прольоту і ‘As вильоту консолі.
Для незв’язаних з сусідніми елементами плит залізобетону перекриттів, сходових прольотів, площадок і т. П. Повинна виконуватися додаткова перевірка по хиткості: додатковий прогин від короткостроково працює зосередженого навантаження 100 кге при найбільш невигідною схемою її застосування повинен бути не більше 0,7 мм.
1.22. При расчітиваніі по своїй міцності бетонних і монолітно бетонних елементів на вплив стискає поздовжньої сили N повинен братися до уваги випадковий ексцентріцітет обумовлений неврахованими в розрахунку факторами. Ексцентріцітет eg 4 у всякому разі повинна бути не менше одного з наступних значень: Veoo всієї довжини елемента або довжини його частини (між точками закріплення елемента), яка обліковується в розрахунку; * / Зо висоти перерізу елемента, або 1 см.
Для елементів статично невизначених конструкцій величина ексцентріцітета поздовжньої сили відносно центра ваги приведеного перерізу е<> приймається рівною ексцентріцітету, отриманого з статичного розрахунку конструкції, проте не менш е ?. В елементах статично визначених конструкцій ексцентріцітет у знаходиться як сума ексцентріцітетов — визначається із статичного розрахунку конструкції і ненавмисного.
При расчітиваніі по тріщиностійкості і за деформаціями ексцентріцітет е? л не береться до уваги. Наприклад якщо величина ексцентріцітета е 0 прийнята згідно з вказівками цього пункту, яка дорівнює е 0 с4, а розрахункова довжина елемента перетину з прямими кутами / о ^ 20Л, дозволяється робити його розрахунок згідно з додатком 2.
1.23. Відстані між температурно-усадкових швами повинні ставитися рас-

четом. Розрахунок дозволяється ие робити при розрахункових зимових температурах повітря зовні вище мінус 40 ° С для конструкцій з ненапрягаемон арматурою, а ще для попередньо-напружених конструкцій, до трешіностойкості яких висувають вимоги 3-й категорії (див. Табл. 1а), якщо прийняті відстані між температурно-усадкових швами не перевищують велич, наведених в табл. 3.

Найбільші відстані. м. між температурно-усадкових типами. допускаються без розрахунку для конструкцій. присутніх

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий