Штангенциркуль ШЦ-ii ціна поділки 0,1

Ціна поділки штангенциркуля дорівнює

Варіанти вирішення завдань по метрології

Вимірювання штангенциркулем і розрахунок шкали ноніуса

завдання:

1. Визначити розміри, показані на 2-ух малюнках штангенциркуля (рис. 1, а й б) .
2. Показати метод (беззаперечний або відносний) вимірювань розміру деталі штангенциркулем. Дати визначення методу.
3. Виконати розрахунок ноніуса штангенциркуля при точності i = 0,1 мм і модулі? = 2.
4. Показати межі вимірювань всіх випущених штангенциркулів.

Рішення:

1. Розміри деталей на малюнках, виміряні штангенциркулем:
2. Метод вимірювань.
В такому випадку вимір проводилося штангенциркулем, розмір вимірювався конкретно з деталі (або вироби), з цієї причини метод вимірювань вважається безумовним.
Беззастережне вимір засноване на прямих вимірах величини і / або застосуванні значення фізичної постійної, наприклад вимір розмірів деталі штангенциркулем або мікрометром.
Відносне вимірювання засновано на порівнянні вимірюваної величини із знаменитим значенням міри, наприклад вимір відношення величини до однойменної величини, що відіграє роль одиниці. Розмір в даному випадку встановлюється алгебраїчною сумою розміру встановленої міри і показань приладу.
3. Виконати розрахунок ноніуса штангенциркуля при точності i = 0,1 мм і модулі? = 2.
Головною характеристикою при расчітиваніі ноніуса вважається величини відліку або точність ноніуса i.
Спочатку визначаємо число поділів ноніуса:
де c — інтервал ділення ключовий шкали; з = 1 мм.
Інтервал поділки шкали ноніуса:

штангенциркуль и как им пользоваться

b =? c — i = 2? 1 — 0,1 = 1,9,
де ? — модуль, даний число 1,2,3 …, що служить з метою збільшення інтервалу розподілу нониусной шкали.
Визначаємо довжину шкали ноніуса:
l = bn = (? c — i) n = 1,9? 10 = 19 мм.
4. Показати межі вимірювань штангенциркулем .
Штангенінструмент призначаються для визначення безумовних значень розмірів ліній, а ще для відтворення розмірів деталей під час розмітки.
До Штангенінструмент відносяться:

  • штангенциркулі;
  • штангенглубінометри;
  • штангенрейсмуси.

ГОСТ 166-73 передбачається випуск трьох типів штангенциркулів: ШЦ-I з вартістю ділення 0,1мм; ШЦ-II з вартістю ділення 0,05 мм і ШЦ-III зі вартістю ділення 0,1 мм і 0,05 мм.
Також, на заводах застосовуються раніше зроблені штангенциркулі з вартістю ділення 0,02 мм.

Загальний пристрій Штангенінструмент

Головними частинами штангенциркуля вважаються: шкала-лінійка (штанга) з вартістю ділення 1 мм і переміщається по лінійці додаткова шкала-ноніус. За ноніусом відраховують десяті і соті долі міліметра.
Найбільше поширення отримали ноніуси з вартістю поділки 0,1, 0,05 і 0,02 мм.
Для відліку за допомогою ноніуса спочатку встановлюється за ключовою шкалою ціле число міліметрів перед нульовим значенням ноніуса. Після додають до нього ціле значення часткою за ноніусом відповідно до того, який штрих шкали ноніуса ближче до штриху ключовий шкали (див. Малюнок 1).
Так, наприклад, на рис. 1, а — вимірюваний розмір равён 38,8 мм; а на рис. 1, б — 58,6 мм.
Для плавного переміщення рамки за шкалою-лінійці розраховане мікрометричний пристрій, який складається з хомутика, затиску і гайки мікрометричною подачі.
На рухомий рамці встановлений фіксуючий гвинт.
Зовнішні розміри можна поміряти нижніми і верхніми губками. Щоб провести вимірювання внутрішніх розмірів призначаються знаходяться знизу губки, для размечіванія — верхні.
З більш детальною інформацією про штангенінструмент можна ознайомитися тут.
Штангенциркуль цифровий 125 мм (Колумбік) — це дуже популярний інструмент для вимірювань який застосовується в усіх робочих процесах щоб провести вимірювання як зовнішніх, так і внутрішніх розмірів.

Штангенциркуль ШЦ-ii ціна поділки 0,1

штангенциркуль цифровий

Використання штангенциркулів

Штангенциркуль ШЦ-125 (колумбик)

Вимірювання деталей підготовчої обробки виробляються штангенциркулем з точністю відліку до 0,1 мм.
Для остаточних робіт застосовують точний штангенциркуль або мікрометром. Точні штангенциркулі виготовляють з величиною відліку за ноніусом 0,05 або 0,02 мм.

пристрій штангенциркуля

Рухома рамка його складається з 2-ух частин — власне рамки 3 з губкою і додаткового повзунка 6, за допомогою якого проводиться точна установка штангенциркуля. Звільнивши гвинти 1 а 2, що закріплюють рухому рамку і повзунок на штанзі штангенциркуля, грубо встановлюють штангенциркуль на необхідний розмір; рамка 3 і повзунок 6 переміщаються при цьому разом.
Після повзунок 6 прикріплюють гвинтом 2 і за допомогою мікрометричного гвинта 4, обертаючи торовану гайку 5, точно встановлюють штангенциркуль. Закріпивши гвинт 1, читають вийшов розмір.

Ноніус має 20 поділів

Ноніус розглянутого штангенциркуля має 20 поділів, кожне з яких при відліку приймається за п’ять. З цієї причини цифра 25 нанесена на ноніус проти 5-го штриха, цифра 50 проти 10-го і т. Д. Так само, 1-й штрих ноніуса дає 5-е дроблення, 4-й — 20-е, 1-й після 25-го — 30-е дроблення і т. д.
Всі 20 поділів ноніуса рівні 39 розподілам штанги, т. Е. 39 мм, так що кожне його дроблення одно 1,95 мм. Завдяки цьому ніякі два штриха або більше штрихів ноніуса не можуть одночасно збігатися з штрихами шкали штанги. Як виняток можуть бути нульовою і дуже останній штрихи ноніуса, які одночасно збігаються зі штрихами шкали штанги.
Відлік показання штангенциркуля при подібному положенні ноніуса проводиться виключно за нульовим штриху, проте не за останнім. У той момент, коли 1-й штрих ноніуса (після нульового) точно сходиться з 2-м штрихом шкали штанги, відстань між вимірювальними поверхнями ніжок штангенциркуля складе 2 — 1,95 = 0,05 мм.
Якщо 2-й штрих ноніуса сходиться з штрихом штанги, показання штангенциркуля становить 4 — 2 х 1,95 = 4 — 3,9 = 0,1 мм. Якщо рамку зрушити ще трохи так, щоб зі штрихом штанги збігся 3-й штрих ноніуса, відстань між вимірювальними поверхнями буде О, 15 мм.
Подібним чином, збіг кожного майбутнього штриха додає 0,05 мм, що кратно позначенням на шкалі ноніуса. Збіг нульового штриха ноніуса з 1-м штрихом шкали штанги відповідає відстані між вимірювальними поверхнями губок, рівному 1 мм, з 10-м штрихом —
віддалі 10 мм і т. д

Головні типи штангенциркулів:

Вид I — двосторонні з глибиноміром (рис. 1);

Вид Т-1 — односторонні з глибиноміром з вимірювальними поверхнями з твердих сплавів (рис. 2);

Вид II — двосторонні (рис. 3);
ЩЦ 250
Вид III — односторонні (рис. 4);

Штангенциркуль електронний:

штангенциркуль електронний

Межа неточності ШЦ

Штангенциркуль с часовым индикатором

Дивіться огляд штангенциркуля для новачків:

Штангенциркуль служить для лінійних вимірювань, вони не вимагають в більшості випадків дуже великої точності. Для відліку служить шкала штанги і лінійний ноніус (рис.6).
Ціна поділки ключовий шкали в більшості випадків 1мм. Ноніуси штангенциркулів виготовляють так само, що k = 1 або 2 (див. Формулу 17). Ціна поділки ноніуса в більшості випадків дорівнює 0,25, 0,1 і 0,05 мм.
Ноніус укріплений в рухомій рамі 2, ковзної вздовж ключовий штанги 1. При нульовому показанні інструменту нуль ноніуса сходиться з нульовим штрихом ключовий шкали. При вимірі розмірів тіла рухлива рамка 2 з ноніусом зміщується, і вимірюється тіло затискається губками 3 штангенциркуля. Є кілька типів штангенциркулів. Вони виділяються типом і кількістю вимірювальних губок, довжиною штанги, типом ноніус або наявністю деяких додаткових деталей. Якщо є наявність у штангенциркулів нижніх і верхніх вимірювальних губок їх можна використовувати як для внутрішніх вимірювань, так само і для зовнішніх. Часто штангенциркуль постачають лінійкою 4, що служить щоб провести вимірювання глибини.

мікрометр

Мікрометричний інструмент застосовується для точних вимірювань. Мікрометри бувають декількох типів. Мікрометр для зовнішніх вимірювань, мікрометричний глибиномір, мікрометричний нутромер.
Мікрометр для зовнішніх вимірювань складається з пустотілого стрижня, жорстко з’єднаного з скобою (рис.7). У порожнину стрижня встановлений мікрометричний гвинт. При вимірі предмет стискається між нерухливим стрижнем 2 (рис.7) і рухомим торцем мікрометричного гвинта 3. мікрогвинти обертають за допомогою тріскачки 4. Використання тріскачки дає можливість зберігати постійним вимірювальне зусилля, з яким торець мікровінта притискається до поверхні вимірюваного тіла. У зв’язці з мікрогвинти крутиться корпус барабана 1, рухаючись при цьому поступально відносно стержня. Відліковий пристрій мікрометра складається з 2-ух шкал. Горизонтальна шкала стрижня собою являє подвійну шкалу з вартістю ділення 0,5мм нанесену по двох сторонах поздовжньої лінії подібним чином, що верхня зрушена щодо нижньої на половину ділення.
Ціна поділки барабана може бути встановлена ​​так: нехай число поділів кругової шкали барабана n = 50. Крок мікровінта h = 0,5 мм, іншими словами одного повного обороту мікровінта (і барабана) відповідає лінійне переміщення краю барабана на 0,5. Тоді ціна ділення кругової шкали h / n = 0,5 / 50 = 0,01 мм.
Відлік проводиться так: по горизонтальній шкалою відраховується розмір виміряного тіла з точністю до 0,5 мм. Соті частки міліметра відраховуються по круговій шкалі барабана. Число сотих часток відповідає поділу шкали, розміщеному проти поздовжньої лінії шкали на стрижні. Отримані результати складаються. Шкала ноніуса мікрометра містить 100 поділів. Відлік проводиться так: по горизонтальній шкалою відраховується розмір виміряного тіла з точністю до 1мм. Соті частки міліметра відраховуються по круговій шкалі барабана. Отримані результати складаються. Порядок розрахунку однаковий для самих різних типів мікрометричних інструментів.

Штангенциркуль ШЦ-II ціна поділки 0,1. паспорт

призначення.

Штангенциркуль ШЦ-II з двостороннім розташуванням губок призначається для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів і для розмічальних робіт.
Використовується для вимірювань, вони не вимагають великої точності, безумовним методом. Дозволяється обладнати штангенциркулі пристроями або допоміжними вимірювальними поверхнями для збільшення практичних можливостей (вимірювання висот, уступів і ін.).
Приклад визначення штангенциркуля зі значенням відліку за ноніусом 0,05 мм:

Технічні специфіки.

2.1. Штангенциркулі робляться з вуглецевої або нержавіючої сталі, зі значенням відліку за ноніусом 0,02; 0,05 мм і 0,1 мм, 1 і 2 класів точності з метричної шкалою. Твердість вимірювальних поверхонь інструментальної і конструкційної сталі не менше 51,5 HRC. Штангенциркуль обладнаний фіксуючим гвинтом.
2.2. Технічні специфіки наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Технічні специфіки штангенциркулів ШЦ-II

Модель Діапазон вимірювання, мм Виліт губок щоб провести вимірювання розмірів, мм, не менше: Значення відліку за ноніусом, мм Межа неточності при значенні ноніуса, мм
зовнішніх (верхні губки) внутрішніх (що знаходяться знизу губки) 0,02 0,05 0,1
для класу точності
1 2
ШЦ-II-200 0-200 37 60 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,02 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,1
ШЦ-II-300 0-300 37 60 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,02 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,1
ШЦ-II-500 0-500 55 100 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,02 ± 0,05 ± 0,1 ± 0,1
ШЦ-II-600 0-600 55 100 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,02 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
ШЦ-II-800 0-800 64 125 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,02 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
ШЦ-II -1000 0-1000 64 125 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,04 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2
ШЦ-II-1500 0-1500 64 125 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,04 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2
ШЦ-II-2000 0-2000 73 150 0,02; 0,05; 0,1 ± 0,04 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2

експлуатаційного умови.

3.1. Температура простору для роботи під час вимірювальних робіт повинна бути (20 ± 15) ° С.
3.2. Відносна вологість повітря не більше 80% при температурі 20 ° С.
3.3. Зміст у зовнішньому середовищі агресивних газів і парів не дозволяється.

Комплектація.

У комплект приладу входять:

  • штангенциркуль;
  • футляр;
  • паспорт.

Пристрій і робочий принцип.

Почему ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ с алиэкспресс. Колумбик SHAHE из Китая

5.1. Штангенциркуль має дві шкали і мікровінтовое пристрій для тонкого регулювання рамки. Головна шкала нанесена на штанзі
c розподілами через 1 мм, друга шкала — на ноніус, який закріплений на рамці. Фіксація рамки проводиться за допомогою фіксуючого гвинта. Плавне переміщення рамки забезпечується пру-жіной, що розташувалася всередині рамки.
5.2. Зовнішні розміри вимірюються за допомогою двох пар губок. Верхні губки використовуються для розмічальних робіт. Щоб провести вимірювання внутрішніх розмірів застосовуються знаходяться знизу губки. При подібних вимірах вимірюваний розмір равён величиною відліку по шкалі штангенциркуля плюс величина губок штангенциркуля.
5.3. Відлік розмірів виготовляється методом безпосередньої оцінки збігу ділення шкали з поділками ноніуса.

Вказівка ​​заходів безпеки.

Щоб не було травматизму слід дбайливо поводитися з гострими розмічальними губками, не проводити вимірювання на ходу верстата, під час руху інструменту для різання і під час обертання вимірюваної деталі.

Підготовка до роботи.

7.1. Ознайомитися перед тим як приступити до роботи з паспортом на штангенциркуль.
7.2. Витерти штангенциркуль, видалити мастило дрантям, змоченою в бензині (дуже ретельно з вимірювальних поверхонь), насухо витерти тканиною.
7.3. Перевірити установку ноніуса на нуль. Якщо необхідно з’єднати нульові штрихи шкал і ноніуса.

Порядок роботи і техобслуговування.

8.1. Під час роботи і після закінчення її витирати штангенциркуль серветкою, змоченою в водно-лужному розчині МОР, а потім насухо чистою серветкою.
8.2. По завершенні роботи нанести на поверхні штангенциркуля тоненький шар будь-якого технічного масла і помістити в футляр.
8.3. Під час експлуатації не допускати грубих ударів або падіння щоб не було вигинів штанги і інших пошкоджень, подряпин на вимірювальних поверхнях, тертя вимірювальних поверхонь про контрольовану деталь.

Правила зберігання.

9.1. Зберігати штангенциркуль в футлярі в сухому отаплюемом приміщенні при температурі повітря від +5 до +40 ° С і відносній вологи не більше 80% при температурі +20? С.
9.2. При довгому зберіганні вироби, щоб не було появи іржі, крім мастила штангенциркуля маслом, його варто згорнути в папір з водовідштовхувальним просоченням.
9.3. Повітря в приміщенні не повинен містити домішок агресивних парів і газів.

Методи і засоби перевірки.

10.1. Повірка штангенциркуля повинна виконуватися методами і засобами, зазначеними в ГОСТ 8113-85.
10.2. Міжповірочний інтервал ставиться споживачем в залежності від експлуатаційної інтенсивності штангенциркуля.

Відомості про консервацію.

11.1. Штангенциркуль підданий консервації відповідно до вимог ГОСТ 9014-76. Назва і марка консерванту — масло консерваційні К-17.
11.2. Термін зберігання приладу без переконсервації — 2 роки, за умов зберігання в умовах по ГОСТ 15150-69.

гарантію.

Гарантійний експлуатаційний термін виробу — 1 рік, з дня продажу (отримання покупцем) приладу, за умов виконання споживачем правил зберігання і експлуатації приладу.
завантажити техпаспорт безкоштовно можна за посиланням нижче.

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий